Yhteisö

Avioliitto

Bahá'í-opetuksissa rohkaistaan ihmisiä avioitumaan. Avioelämä nähdään luonnollisena elämäntapana edellyttäen tervettä vastuuntuntoa. Avioliitto on Jumalan säätämä laitos, jonka perustarkoitus on turvata ihmissuvun elämän jatkuminen ja kehittyminen. Vaikka aviopuolison valinta on jokaisen oma asia, bahá’í-avioliittoa solmittaessa tulee saada liitolle vanhempien suostumus. Tämä on tarkoitettu edesauttamaan perheen ykseyttä ja avioliiton onnistumista. Puolison valinnassa on tärkeä tutustua perin pohjin toistensa luonteisiin, jotta liiton side kestäisi ikuisesti. Jos avioliiton perustana on sekä henkinen että fyysinen yhteenliittyminen, siinä vallitsee rakkaus ja toveruus, sopusointu, hellyys ja uskollisuus. Todellinen suhde kestää läpi kaikkien elämänvaiheiden ja kaikissa Jumalan maailmoissa.

Perhe ja kasvatus

Bahá'u'lláhin kirjoitukset painottavat perheen merkitystä yhteiskunnan perustana. Avioliiton pyhyyttä, aviopuolisoiden tasa-arvoa sekä neuvottelun hyödyllisyyttä tähdennetään erityisesti. Vanhemmilla on väistämätön velvollisuus kasvattaa lapsiaan. Lapsen ensimmäinen kasvattaja on äiti, jonka ainutlaatuinen etuoikeus on antaa vankka perusta lapsen tulevalle kehitykselle.

Perhe perusyksikkönä

Ykseyden sanoma koskee myös perhettä. Se, miten perheissä käsitellään erilaisia vaikeitakin kysymyksiä, heijastuu myös yhteisöön, jossa elämme. Käsitys ihmisen todellisesta olemuksesta näkyy käytännön tasolla perheenjäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämisenä ja kunnioittamisena. Sen seurauksena perhe voi hyvin. Voi vain kuvitella, miten suuria etuja ihmiskunnan suuri perhe voisi nauttia, jos toiminta-ajatuksemme olisi “kaikki kuuluvat samaan perheeseen”.

Kasvatuksen merkitys

Lasten kasvatus on keskeisellä sijalla perheen ja yhteisön elämässä. On mahdotonta ajatella, että mikään kansakunta voisi saavuttaa hyvinvoinnin ja menestyksen ilman kasvatuksen edistämistä. Fyysinen ja inhimillinen kasvatus ovat erittäin tärkeitä, koska niiden avulla huolehditaan terveydestä sekä sivistyksestä ja yhteiskunnallisesta edistymisestä tieteiden, taiteiden ja kädentaitojen avulla. Kaiken kasvatuksen sydän ja olennainen perusta on kuitenkin henkinen kasvatus, joka ohjaa ihmisen moraalista luonnetta ja käytöstä.

Kasvatusta ja koulutusta koskevaa ohjausta on runsaasti bahá'í-uskon keskushenkilöiden teoksissa, esimerkiksi:

“Pitäkää ihmistä kaivoksena, joka on täynnään arvokkaita jalokiviä. Vain kasvatus voi saada sen paljastamaan aarteensa ja auttaa ihmiskuntaa niistä hyötymään.” Bahá'u'lláh

“Kuitenkin kaikki, mikä teissä on piilevänä olemassa, voi käydä ilmi vain oman tahdonvoimanne tuloksena.” Bahá'u'lláh

“Tieto on ihmisen elämälle kuin siivet ja kuin tikkaat hänen ylentymisekseen.” Bahá'u'lláh

“Moraalin ja hyvän käytöksen opettaminen on paljon tärkeämpää kuin kirjaviisaus. Puhdas, miellyttävä, hyväluontoinen ja -käytöksinen lapsi - vaikka hän olisi tietämätön –  on parempi kuin epäkohtelias, likainen, pahansisuinen lapsi, joka on syvällisesti perehtynyt kaikkiin tieteisiin ja taiteisiin.” `Abdu'l-Bahá

“Jokainen lapsi sisältää mahdollisuuden olla maailman valo - ja samalla sen pimeys. Tämän vuoksi kasvatuskysymystä tulee pitää ensisijaisen tärkeänä.” `Abdu'l-Bahá

Suomen bahá'í-yhteisö