Elämäntapa

Bahá'íksi tultuaan ihminen havaitsee sisäisen elämänsä muuttuvan ajan mittaan - elämänhalu ja määrätietoisuus haasteiden ja vaikeuksien kohdatessa lisääntyvät. Tämä on kaukana sellaisista mielikuvista, joiden mukaan uskonnollinen elämä olisi ahdasmielistä ja maailmasta eristäytynyttä. Bahá'ín ja bahá'í-perheen elämä on samanaikaisesti sekä syvästi henkistä että käytännönläheistä. Siihen kuuluu velvollisuus rukoilla ja mietiskellä päivittäin ja sen lisäksi olla aidosti kiinnostunut maailman asioiden hoitamisesta.

Päivittäinen rukous ja mietiskely vapauttavat sielun arkiriippuvuuksista ja avaavat uusia mahdollisuuksia. Toimiminen yhdessä erilaisista taustoista olevien ihmisten kanssa hälventää opittuja ennakkoasenteita. Ulkonaisessa mielessä bahá'íden jokapäiväinen elämä ei näyttävästi poikkea heidän ystäviensä ja naapureittensa elämästä: käydään töissä, huolehditaan perheestä, osallistutaan yhteisöllisiin asioihin ja nautitaan tämän ajan sosiaalisista tapahtumista, katsotaan elokuvia ja televisiota, osallistutaan urheilutapahtumiin, festivaaleihin ja muihin kulttuuritapahtumiin.

Rukouksen vaikutus

Bahá'u'lláh, Báb ja `Abdu'l-Bahá ovat antaneet seuraajilleen henkisen kasvun välineiksi monia rukouksia käytettäviksi eri aikoina ja eri tarkoituksiin. Rukousten syvällisyys ja henkisyys tekevät jokaiseen lukijaan suuren vaikutuksen, mutta vasta niiden säännöllinen lukeminen osoittaa Jumalan voiman vaikutuksen elämässä.

Bahá'í-rukouksia

Bahá'ít käyttävät Bábin, Bahá'u'lláhin ja `Abdu'l-Bahán antamia lukuisia rukouksia. Bahá'u'lláh painotti ykseyttä erilaisuudessa. Hän opetti, että on vain yksi Jumala, että on vain yksi ihmisrotu ja että kaikki maailman uskonnot ovat olleet askelia Jumalan tahdon ja tarkoituksen ilmaisussa ihmiskunnalle. Tämä tarkoitus tulee näkyviin `Abdu'l-Bahán rukouksessa:

“Oi Sinä hyvä Jumala! Olet luonut koko ihmiskunnan samoista esivanhemmista. Olet säätänyt, että kaikki kuuluvat samaan perheeseen. Sinun pyhässä läheisyydessäsi he ovat kaikki Sinun palvelijoitasi, ja koko ihmiskunta on Sinun pyhättösi suojassa, kaikki ovat kokoontuneet yhteen anteliaisuutesi pöytään, kaikki ovat valaistuneet kaitselmuksesi valosta. Oi Jumala!  Sinä olet hyvä kaikille, sinä olet huolehtinut kaikista, sinä suojelet kaikkia, Sinä annat elämän kaikille. Olet suonut jokaiselle kykyjä ja taipumuksia, ja kaikki ovat upotetut armeliaisuutesi valtamereen. Oi Sinä hyvä Jumala! Yhdistä kaikki- Saata uskonnot sovintoon ja yhdistä kansakunnat niin, että ne voisivat pitää toisiaan yhtenä perheenä ja koko maapalloa yhtenä kotina. Eläkööt he kaikki täydessä sopusoinnussa. Oi Jumala! Kohota korkealle ihmiskunnan ykseyden lippu! Oi Jumala! Vakiinnuta kaikkein suurin rauha! Liitä sydämet lujasti yhteen, oi Jumala. Oi Sinä hyvä Isä Jumala! Ilahduta sydäntämme rakkautesi sulotuoksulla. Kirkasta silmämme johdatuksesi valolla. Ilahduta korviamme sanasi sävelmällä ja anna meille kaikille turva Sinun kaitselmuksesi linnoituksessa. Sinä olet Mahtava ja Voimallinen, Sinä olet Anteeksi antava etkä katso ihmiskunnan vajavuuksiin.”

Bahá'u'lláhin antama lyhyt velvollisuusrukous lausuttavaksi kerran vuorokaudessa keskipäivällä:

“Todistan, oi Jumalani, että olet luonut minut tuntemaan sinut ja palvomaan sinua. Tunnustan tällä hetkellä oman voimattomuuteni ja Sinun mahtisi, oman köyhyyteni ja Sinun rikkautesi. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Apu hädässä, Itseoleva”

Sisäinen elämä

Aikaisempien Jumalan sanansaattajien tavoin Bahá'u'lláh selitti, että rukous on eräs tärkeimmistä keinoista viljellä henkistä kasvua ja kehitystä. Hän kirjoitti satoja rukouksia - rukouksia yleiseen käyttöön, paranemiseen, henkiseen kasvuun, koettelemuksiin ja vaikeuksiin, avioliittoon, yhteisölliseen elämään, lapsille ja koko ihmiskunnalle.
Bahá'u'lláh lupasi, että “vaikka anoja ensin olisikin sen tehosta tietämätön, niin kuitenkin hänelle suodun armon voima on ennemmin tai myöhemmin hänen sieluunsa vaikuttava.”

Bahá'u'lláh varusti tietyt rukoukset myös ohjeilla, kuinka tulisi rukoilla. Hän kehotti valitsemaan erityisen velvollisuusrukouksen kolmesta vaihtoehdosta lausuttavaksi yksityisesti päivittäin. Velvollisuusrukouksista lyhin on ainoastaan kolmen virkkeen mittainen, mutta se sisältää keskeisen asian Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta.

Bahá'í-uskon hengellisissä tavoissa ei ole mitään muotomenoja. Ainoastaan vainajalle omistettu rukous on määrätty yhteisrukoukseksi, jolloin uskova lukee sen ääneen muiden läsnäolijoiden seistessä.

Yksilö on itse vastuussa henkisestä kasvustaan, sillä hänelle on suotu älyn lahja. Kaikki taikauskoisuuden muodot sekä riippuvaisuus rituaaleista ovat tarpeettomia. Uskon ei tule perustua sokeaan jäljittelyyn vaan tietoiseen ymmärrykseen. Kehittyäkseen henkisesti ei kypsän iän saavuttanut ihmiskunta enää tarvitse sananselitykseen papistoa tai vastaavaa eliittiä.

Mietiskely ja paasto

Henkisiä velvollisuuksia ovat mietiskely ja paasto. Bahá'u'lláh kehotti seuraajiaan käyttämään päivittäin aikaa Jumalan Sanan lukemiseen ja sanojen merkityksen mietiskelemiseen sekä tekojemme ja niiden arvon tarkastelemiseen päivän päätteeksi. Bahá'ít pitävät Bahá'u'lláhin kirjoituksia Jumalan Sanana tälle aikakaudelle, niiden lukemisella ja mietiskelemisellä ajatellaan olevan sielua uudistava vaikutus.

Vuosittainen paasto alkaa, kun nuori on saavuttanut henkisen täysi-ikäisyyden eli 15 vuoden iän. Paaston aika on auringonnoususta auringonlaskuun yhdeksäntoista päivän ajan alkaen 2. päivästä maaliskuuta. Monet aikuisina bahá'íksi tulleet ovat kertoneet, että paastoaminen arvelutti heitä aluksi. Se osoittautui kuitenkin turhaksi peloksi, sillä nälän tunne katosi ja vaihtui sisäiseksi rauhaksi. Myönteisen kokemuksen johdosta paastoa odotetaan ja paaston aika koetaan siunauksena, jolloin on mahdollista 'hypätä pois oravanpyörästä' ja käyttää aikaa sielun ravitsemiseen sekä oman sisäisen elämän tutkiskeluun.

Moraali

Moraaliset arvot on osoitettu kaikissa aikaisemmissa uskonnoissa tarkoituksena herättää ihmisluonnossa piilevät eettiset ja luovat kyvyt. Bahá'u'lláh muistuttaa siitä, että ihminen on luotu jaloksi ja että hänen pitäisi pyrkiä ylenemään tähän asemaan. Se on ainoa tie todelliseen onnellisuuteen ja täyttymykseen sekä tässä että tulevassa maailmassa.

“Ensimmäinen neuvoni on tämä: Olkoon sinulla puhdas, hyväntahtoinen ja säteilevä sydän, jotta osanasi olisi ikiaikainen valtakunta, katoamaton ja ikuinen.” Bahá'u'lláh: Kätketyt Sanat I : 1.

Bahá'u'lláh kuvasi runollisin ilmauksin moraalisen yksilön toimintaa ja odottaa seuraajiensa toimivan samoin:

“Ole antelias vauraudessa ja kiitollinen vastoinkäymisissä. Ole lähimmäisesi luottamuksen arvoinen ja katso hänen puoleensa kirkkain ja ystävällisin kasvoin. Ole köyhien aarteena ja rikkaiden varoittajana, vastaa puutteenalaisten avunhuutoon ja varjele lupauksesi pyhyyttä. Ole vilpitön arvostelussasi ja varovainen puheessasi. Älä tee vääryyttä kenellekään, ja osoita nöyryyttä kaikkia kohtaan. Ole valaisimena pimeydessä vaeltaville, ilona murheellisille, merenä janoaville, suojana ahdistetuille, sorron uhrin tukena ja puolustajana. Leimatkoot nuhteettomuus ja oikeamielisyys kaikkia sinun tekojasi. Ole kotina muukalaiselle, voiteena haavoitetulle, turvapaikkana pakenevalle. Ole silminä sokeille ja ohjaavana valona hairahtuneiden askelille. Ole totuuden kasvojen koristus, kruunu uskollisuuden otsalla, vanhurskauden pyhätön tukipylväs, elämän henkäys ihmiskunnan ruumiille, oikeudenmukaisuuden joukkojen lippu, tähti hyveen taivaanrannassa, kaste ihmissydämen mullassa, arkki tiedon valtamerellä, aurinko anteliaisuuden taivaalla, jalokivi viisauden otsarivassa, loistava valkeus sukupolvesi taivaankannessa, hedelmä vaatimattomuuden puussa.” Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista 130, s. 304

Suomen bahá'í-yhteisö