Fyysiset ja henkiset lait

On olemassa fyysistä elämäämme koskevia syyn ja seurauksen lakeja kuten esimerkiksi ravinnon ja unen saaminen säännöllisesti sekä kylmältä tai kuumalta suojautuminen, jotta terveytemme säilyy. Samoin on olemassa henkistä elämäämme sääteleviä lakeja. Jos yksilö loukkaa omaa kehitystään koskevia henkisiä lakeja, hän aiheuttaa vahinkoa itsensä lisäksi myös sille yhteiskunnalle, jossa hän elää.

Henkisiä lakeja noudattava luonne heijastaa käytöstä, jota kuvaavia ominaisuuksia ovat mm. vilpittömyys, uskollisuus, rakkaus, rehellisyys, myötätunto, kohteliaisuus, hyväntekeväisyys, puhtaus, säädyllisyys, luotettavuus ja nöyryys. Henkisten lakien rikkominen näkyy panetteluna, epärehellisyytenä, siveettömyytenä, ahneutena, raakuutena, yksilöä itseään loukkaavana ja samalla yhteiskuntaa rappeuttavana käytöksenä.

Lait ja määräykset

Kaikissa uskonnoissa on lakeja, määräyksiä ja kehotuksia ja ihmisen velvollisuus on noudattaa niitä. Lakien ja sääntöjen tarkoitus ei ole ainoastaan rajoittaa ihmistä vaan tervehdyttää elämää  yhteiskunnassa, jossa niitä totellaan iloisesti ja vapaasta tahdosta todellisen vapauden hengessä rakkaudesta Jumalaan, kuten Bahá'u'lláh on ilmaissut Kätketyt Sanat -teoksessa, jonka katsotaan sisältävän Bahá'u'lláhin sanoman eettisen ytimen.
 
“Noudata lakejani rakkaudesta Minuun ja luovu omista pyyteistäsi, jos tahdot tuottaa Minulle iloa.” Kätketyt Sanat I : 38

Esimerkkejä bahá'íta koskevista laeista ja määräyksistä

  • kohtuuden harjoittaminen kaikessa, mikä liittyy pukeutumiseen, puheeseen, huvituksiin sekä kaikkiin taiteellisiin ja kirjallisiin toimintoihin
  • täydellinen pidättäytyminen kaikista alkoholijuomista ja riippuvuutta aiheuttavista huumausaineista
  • ehdoton kieltäytyminen panettelusta, koska se jäytää ihmisten välistä luottamusta sekä rikkoo yhteenkuuluvuuden henkeä, josta inhimillinen kehitys on riippuvainen
  • kieltäytyminen kevytmielisestä seurustelusta ja irrallisista sukupuolisuhteista
  • bahá'í-pyhäpäivien pitäminen työstä vapaina
  • työnteon rinnastaminen hartaudenharjoitukseen
  • maan laillisen hallituksen totteleminen ja osallistumattomuus puoluepolitiikkaan
  • ripittäytyminen ja luostarilaitos on kielletty
Suomen bahá'í-yhteisö