Organisaatio

Liittyminen

Bahá’í-yhteisön jäseneksi voi liittyä rekisteröitymällä. Bahá'í-perheeseen syntynyt lapsi on bahá'í-yhteisön jäsen. Hän saa vahvistaa itsenäisellä päätöksellä jäsenyytensä saavuttaessaan henkisen aikuisuuden 15 vuoden iässä. Bahá'ít ovat Suomessa kirjoilla väestörekisterissä.

Rahoitus

Yhdyskunnan toimintaa rahoitetaan yksinomaan bahá'í-yhteisöön kuuluvien jäsenten vapaaehtoisilla lahjoituksilla.

Hallinto

Maailmanlaajuisen bahá'í-yhteisön hallintomalli on käynnistynyt 1860-luvulla, jolloin Bahá'u'lláh määritteli kaukonäköisesti ja globaalista näkökulmasta ne periaatteet, jotka ohjaavat hänen perustamansa uskonnon hallituskoneistoa. Tämä tapahtui aikana, jolloin ei vielä yleisesti puhuttu globalisaatiosta.

Bahá'í-yhteisö voidaan nähdä uuden maailmanjärjestyksen pienoismallina, jonka puitteissa monenlaisista kansakunnista, kulttuureista, yhteiskuntaluokista ja uskonsuunnista lähtöisin olevat jäsenet yhdenmukaisesti järjestäytyneinä hoitavat asioitaan hallintoelintensä ja neuvottelujärjestelmänsä avulla. Lisäksi he ovat vakuuttuneita siitä, että ihmiskunnan elämän sisältö on "viedä eteenpäin alati edistyvää sivistystä".

Vaikka bahá'í-yhteisö on uskontokunta, sillä ei ole papistoa hoitamassa hallinnollisia asioita. Bahá'ulláhin opettamien neuvotteluperiaatteiden avulla yhdyskuntaa johtavat demokraattisesti valitut paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason neuvostot.

Ryhmäpäätöksenteko

Eräs bahá'í-hallintojärjestelmälle ominainen piirre käsiteltäessä ja päätettäessä asioista on neuvottelu. Neuvotteluun valmistaudutaan rukouksin ja jokaisella osanottajalla on velvollisuus tuoda julki mielipiteensä sekä esiintyä maltillisesti ja kohteliaasti. Kaikessa neuvottelussa katsotaan ensin, miten ratkaistavat asiat liittyvät henkisiin periaatteisiin ja inhimillisiin arvoihin. Seuraavaksi otetaan huomioon tiedossa olevat tosiasiat. Neuvottelua rikastuttavat erilaiset näkökulmat ja vastakkaiset mielipiteet, kun tavoitteena on löytää yhteinen näkemys ja toimiva ratkaisu. Erilaisten näkökulmien kohdatessa syntynyttä päätöstä sitoudutaan noudattamaan. Neuvottelu toimii näin oikeudenmukaisen vallankäytön välineenä.

Paikallinen hallinto

Kun jollakin paikkakunnalla asuvien 21 vuotta täyttäneiden bahá'íden lukumäärä saavuttaa tai ylittää yhdeksän, valitaan paikallinen hallintoneuvosto vuodeksi kerrallaan. Vaali pidetään Ridván-juhlan ensimmäisenä päivänä eli 21. huhtikuuta. Ehdokasasettelua ei ole. Äänestys tapahtuu hiljaisen rukousluonteisen ilmapiirin vallitessa. Paikallisen hallinnon eräs muoto on osallistuminen bahá'í-kuukauden ensimmäisenä päivänä juhlaan, jossa bahá'ít lukevat rukouksia ja otteita pyhistä kirjoituksista, neuvottelevat yhteisönsä asioista ja nauttivat sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Kansallinen Henkinen Neuvosto

Vuonna 1962 perustettiin Suomeen bahá'í-yhteisön valtakunnallinen hallintoelin, Kansallinen Henkinen Neuvosto, johon valitaan vuosittain yhdeksän jäsentä. Vaalin suorittavat aluevuosikokouksissa valitut valtuutetut, jotka myös neuvottelevat kansallisen tason kysymyksistä vuosikokouksessa.

Yleismaailmallinen Oikeusneuvosto


Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston istuntorakennus Karmel-vuorella. Kuva: Bahá'í International Community

Yleismaailmallinen Oikeusneuvosto, jonka Bahá'u'lláh oli määrännyt bahá'í-uskon korkeimmaksi lainsäädännölliseksi elimeksi, aloitti toimintansa vuonna 1963. Kansallisten neuvostojen edustajat kaikista maailman maista kokoontuvat viiden vuoden välein valitsemaan yhdeksän jäsentä tähän kansainväliseen neuvostoon. Vaali suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä ilman ehdokasasettelua.

Oikeusneuvosto johtaa kansainvälisen bahá'í-yhteisön hengellisiä ja hallinnollisia toimintoja. Se toimii myös bahá'í-uskon pyhiinvaelluskohteiden ja muiden kiinteistöjen uskottuna valvojana. Lainsäädäntövaltansa nojalla Oikeusneuvosto pitää bahá'í-yhteisön ajan tasalla jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tehden päätöksiä asioissa, joita ei ole yksityiskohtaisesti määrätty bahá'í-kirjoituksissa.

Bahá'í-yhteisön henkinen ja hallinnollinen keskus Israelissa


Bahá'í-nuoria vapaaehtoistyössä bahá'í-maailmankeskuksessa Haifassa. Kuva: Bahá'í International Community

Samoin kuin kolmen maailmanuskonnon, juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin, myös bahá'í-uskon historialliset siteet liittyvät Israelin maaperään. Bahá'í-yhteisö on rakkaudella kunnostanut ne talot ja paikat, jotka liittyvät Bahá'u'lláhin ja `Abdu'l-Bahán karkotukseen tässä maassa.

Bahá'í-maailmankeskus, bahá'í-yhteisön henkinen ja hallinnollinen sydän, sijaitsee Haifan ja Akkon kaupungeissa. Siihen kuuluvat Bahá'u'lláhin, `Abdu'l-Bahán ja Bábin hautapyhäköt sekä muita uskon pyhiä paikkoja. Karmel-vuoren rinteillä sijaitsevat myös Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston istuntorakennus, Kansainvälinen opetuskeskus, Kirjoitusten tutkimuskeskus ja Kansainvälinen arkisto, kaikki kauniiden puutarhojen ympäröimiä. Vuosittain Haifaan ja Akkoon saapuu tuhansia bahá'i-pyhiinvaeltajia. He ovat etuoikeutettuja vierailemaan näillä paikoilla yhdessä kaikista maailman osista saapuvien uskon seuraajien kanssa. Maailmankeskuksessa toimivat henkilöt edustavat ihmiskunnan koko kirjoa.

Suomen bahá'í-yhteisö