Bahá'í-usko muiden uskontojen joukossa

Yksi uskonto

Bahá'ít näkevät ihmiskunnan historian sivistyksellisenä jatkumona, joka etenee prosessina sitä mukaa kuin ihmiskunta noudattaa sille tarkoitettua ja suunnattua kehitystä ja kasvatusta. Ihmiskunnan jumalallisina opettajina nähdään mm. Aabraham, Krishna, Mooses, Zarathustra,  Buddha, Kristus, Muhammad, Báb ja Bahá'u'lláh, joiden ohjauksen tuloksena itsenäiset uskontojärjestelmät eli maailmanuskonnot ovat vakiintuneet. Hindulaisuus, juutalaisuus, zarathustralaisuus, buddhalaisuus, kristinusko ja islam ovat ihmiskunnan henkisen evoluution virstanpylväitä.

Kohti maailmanrauhaa

Bahá'í-usko sijoittuu uskontojen ketjuun uusimpana itsenäisenä maailmanuskontona ja sen vaikutus ihmiskunnan globaalin käännekohdan etulinjassa näkyy sen osallistumisena maailman toimintoihin maailmanrauhaa rakentavana vakiintuneena uskontona ja järjestönä. Bahá'í-uskolla on tarjottavana Bahá'u'lláhin esittämät yhteiskunnalliset ja rakenteelliset ratkaisut ja työkalut maailmanrauhan lähtökohdaksi ja maailmassa vallitsevan epävakaisuuden korjaamiseksi: globaalin hallinnon koneisto, maailman yhteiset lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan elimet sekä kansainvälinen rauhanturva-armeija.

Tiede ja uskonto kulkevat käsi kädessä

Uskonnon merkitys on ollut suuri kaikessa sivistyksessä. Vastaavasti uskonnon rappeutumisen vahingollinen vaikutus yhteiskuntaan on näkynyt henkisten arvojen puuttumisena ja samalla maailman ongelmien pääsyynä. Tieteen ja teknologian merkitys välineinä ihmiskunnan aidolle sivistymiselle on välttämätöntä, mutta väärin käytettyinä ne voivat aiheuttaa myös suurta vahinkoa.

Suomen bahá'í-yhteisö