Synty ja levinneisyys


Bahá'í-temppeli, Intia, New Delhi, Kuva: Bahá'í International Community

Maailmanlaajuinen bahá'í-yhteisö

Bahá'i-usko on toistaiseksi jäsenmääränsä perusteella suhteellisen pieni maailmanuskonto, mutta sen verkosto kattaa koko maailman.

Bahá'í-usko sai alkunsa vuonna 1844 Persiassa, ja nykyään seuraajia on noin kuusi miljoonaa yli 200 maassa. Itsenäisenä maailmanuskontona bahá'í-uskolla on omat pyhät kirjoituksensa, temppelinsä sekä oma hallintonsa ja kalenterinsa. Bahá'í-usko ei syntyjuuristaan huolimatta ole islamin haara.

Lisää kuvia bahá'í-temppeleistä, joita on kaikilla mantereilla. Euroopan temppeli sijaitsee Frankfurtin lähellä Saksassa.

Kansallisia tai alueellisia hallintoelimiä on lähes 200 maassa, paikallisia hallintoelimiä on noin 32 000 eri puolilla maailmaa. Paikkakuntia, joilla bahá'íta asuu on maailmassa kaikkiaan yli 120 000. Bahá'it edustavat monipuolista kirjoa maailman asukkaista yhdistäen yli 2100 heimoa ja etnistä ryhmää toimintansa piiriin. Useita vuosikymmeniä jatkunut käännös- ja julkaisuohjelma on tuottanut edustavan valikoiman Bahá'u'lláhin kirjoituksista yli 800 kielellä.

Suomi – osa maailmanlaajuista bahá'í-yhteisöä

Suomen bahá'í-yhteisö:

  • on osa maailmanlaajuista bahá'í-yhteisöä, joka yhdistää lähes kaikista etnisistä ryhmistä, kulttuureista, sosiaalisista ja uskonnollisista taustoista olevia ihmisiä
  • tavoitteena muiden maailman bahá'íden kanssa toteuttaa Bahá'u'lláhin visiota "Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset”
  • Suomen asetuskokoelmassa 1963 hyväksyttiin bahá'í-usko itsenäiseksi uskonnoksi
  • rekisteröity uskonnollisena yhteisönä, jolla on laillinen oikeus vihkiä avioliittoon ja haudata kuolleet
  • runsaat 600 bahá'íta yli 60 paikkakunnalla
  • toistakymmentä paikallista hallinnollista neuvostoa, pääosin Suomen suurimmissa kaupungeissa
  • hallinnoi yhteisiä asioitaan ilman papistoa demokraattisesti valittujen laitosten avulla

Vuosi 1988 oli suomalaisille bahá'ílle juhlavuosi, sillä tuolloin oli kulunut 50 vuotta säännöllisen toiminnan käynnistymisestä ja samalla 25 vuotta bahá'í-yhteisön rekisteröimisestä virallisesti Suomessa. Suomen bahá'í-yhteisön historiasta on luettavissa lyhyt katsaus Internet-sivuilla. Yhteisön sivuilta löytyy tietoa myös ajankohtaisista tapahtumista, kirjallisuudesta, lausunnoista ja linkeistä.


Nuorten soutuvaellus, 2005. Kuva: Suomen bahá'í-yhteisö

Nuorten toiminta

Bahá'í-nuoret osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin kotimaassa, Pohjoismaissa, Euroopassa ja maailmalla. Bahá'í-lukio, opintokurssit, seminaarit, konferenssit ja vaellukset luonnossa tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia opiskeluun, virkistykseen ja muiden nuorten tapaamiseen.

Bahá'í-temppelit

Bahá'í-temppelit ovat rukoukseen ja mietiskelyyn tarkoitettuja hiljentymispaikkoja. Ne eroavat perinteisistä kirkoista, temppeleistä, synagogista ja moskeijoista siten, että niiden sisustus on äärimmäisen pelkistetty eikä niissä pidetä saarnoja tai muita jumalanpalvelusmenoja. Bahá'í-temppelit ovat avoinna kaikkien uskontojen seuraajille. Niissä lausutaan pyhiä kirjoituksia ja rukouksia kaikista maailmanuskonnoista ja jokainen voi hiljaa mietiskellen nauttia henkisestä ilmapiiristä itselleen sopivalla tavalla. Temppelit on suunniteltu yksilöllisesti, mutta yhteistä kaikille on yhdeksän sisäänkäyntiä ja keskuskupoli.

Ensimmäinen bahá'í-temppeli valmistui vuonna 1908 Ishqabadiin Venäjälle. Siihen kuului läheisesti humanitaarisia rakennuksia, jotka palvelivat sairaalana, kouluna tai matkustajakotina. Maanjäristys tuhosi temppelin eikä uutta ole toistaiseksi voitu rakentaa tilalle.


Bahá'í-nuorten Vikings-konferenssiin osallistujia Espoossa keväällä 2004, Kuva: Suomen bahá'í-yhteisö

Länsimaiden ensimmäinen bahá'í-temppeli valmistui vuonna 1953 Wilmetteen Yhdysvaltoihin. Sen jälkeen temppeleitä on rakennettu seuraavasti: Uganda, Australia, Saksa, Panama, Länsi-Samoa sekä Intia. Uusinta bahá’í-temppeliä ollaan rakentamassa Santiagoon, Chileen.

Vuonna 1986 käyttöön vihitty lootuskukan muodosta inspiraationsa saanut erityisen kaunis bahá'í-temppeli New Delhissä, Intiassa, on herättänyt laajalti huomiota ja saanut lukuisia palkintoja ainutlaatuisen arkkitehtonisen rakenteensa ansiosta. Vuosittain temppelissä on vieraillut yli kaksi ja puoli miljoonaa kävijää, ja se on ollut myös eri valtioiden päämiestason vierailujen suosittu kohde.

Bahá'u'lláh näki temppeleiden palvelevan yhteiskuntaa henkisen ja humanitaarisen elämän keskipisteenä. Tulevaisuudessa temppeleitä tulee olemaan paljon enemmän ja jokaisen yhteyteen tulee myös sosiaalista, tieteellistä, kasvatuksellista ja humanitaarista palvelua tarjoavia laitoksia.

Teksti ja kuvat:Suomen bahá'í-yhteisö