Helluntaikirkko

Jumalakäsitys

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Alkuhistoria

Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen vuonna 1901 Yhdysvalloissa. Vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä se levisi ympäri maailman. Sen kasvu on ollut 1900-luvun kirkkohistorian erityisilmiö. Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8.5 miljoonaa, vuonna 2000 jo yli 300 miljoonaa. Helluntaiherätyksestä on muodostunut protestanttisuuden valtauoma. Suomessa helluntaiherätys on maallikkoliike, johon vuonna 1999 kuului noin 250 seurakuntaa ja noin 50.000 jäsentä. Vaikka helluntailaisilla ei ole virallista johtajaa eikä katto-organisaatiota, niin silti herätysliike on hyvin yhtenäinen. Kansainvälisesti Suomen helluntailaiset tunnetaan laajamittaisesta lähetystyöstä.

Opetukset

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi. Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnaan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen. Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan. Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa. Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Pyhät kirjat ja kirjoitukset

Raamattu

Yhteisö ja toiminta

Lähetystyö toimii vahvasti Kehitys- ja lähetysjärjestö Fida Internatiol ry kautta, Koulutus ja toimintakeskus Iso-Kirja, Kustannustoiminta, nettiTV

Toiminta jakautuu pääsääntöisesti elämänvaihe- ja ikäryhmiin (yhteisöllisyys, opetus ja elämä kasvattaa): Lapsi- ja varhaisnuorisotyö, Nuoret & opiskelijat, Avioparityö, Eläkeläiset ja Kansainvälinen työ

Pyhät paikat ja rakennukset

Rukoushuone, Seurakunnan toimitila, Temppeli

Vakiintuminen Suomessa

Suomen suurin seurakunta on Helsingin Saalem (saalem.fi)

Linkit

Suomen helluntaikirkko (suomenhelluntaikirkko.fi)

Helluntaiseurakuntien koulupalvelu (hsry.fi)

Tunnustus ja opetus (suomenhelluntaikirkko.fi)