Islam

Jumalakäsitys

Allah on arabian kieltä ja tarkoittaa suomeksi Jumalaa. Islamissa Jumalan ykseys, tawhid, on uskon perustana

Alkuhistoria

Islamin näkökulmasta kaikki profeetat Adamista Muhammediin ovat tuoneet saman uskonnon ihmiskunnalle. Tätä uskontoa kutsutaan islamiksi. Uskontotieteen näkökulmasta islam on saanut alkunsa Arabian niemimaalla 600-luvun alkupuolella, kun Muhammed sai ensimmäiset ilmestykset. Islam levisi nopeasti nykyisen Marokon ja Intian niemimaan väliselle alueelle. Islam on osa myös eurooppalaista uskontokarttaa. Erityisesti Balkanin alueella on vanhoja muslimiyhteisöjä.

Opetukset

Islam perustuu Jumalan ykseyden käsitteeseen. Muslimi sanoo uskontunnustuksen, shahadan, seuraavasti: Todistan, ettei ole muuta jumaluutta kuin Jumala ja todistan, että Muhammed on Hänen lähettiläänsä. Kun ihminen tunnustaa uskonsa, hänen tulee hakea aktiivisesti pelastusta tekojen kautta. Islamissa kaikki teot, jotka ihminen tekee Jumalan nimeen kodintöistä pyhiinvaellukseen, ovat jumalanpalvelusta. Tärkeimmät uskonnolliset velvollisuudet ovat viisi päivittäistä rukousta, ramadan-kuun paasto, almuveron maksaminen ja pyhiinvaelluksen suorittaminen kerran elämässä. Paastoaminen koskee terveitä aikuisia, jolloin pidättäydytään ruuasta ja juomasta aamun sarastuksen ja auringonlaskun välisenä aikana. Almuvero koskee niitä, joilla on omaisuutta ja säästöjä. Almuvero maksetaan kustakin omaisuudesta vain kerran. Se on varakkaiden velvollisuus köyhiä kohtaan. Pyhiinvaellus on pakollinen niille, joilla on siihen varaa. Vaikka muslimin tulee tehdä aktiivisesti hyviä tekoja, pelastuminen riippuu kuitenkin Jumalan armosta.

Pyhät kirjat ja kirjoitukset

Islamin pyhä kirja on Koraani, joka tuli 23 vuoden aikana ilmestyksinä profeetta Muhammedille. Koraanin tulkinnassa on tärkeää tuntea sen lukujen ja jakeiden ilmestymisajankohta. Ensimmäisten 13 vuoden aikana ilmestyneitä jakeita ja lukuja kutsutaan mekkalaisiksi ja viimeisiä 10 vuoden aikana ilmestyneitä lukuja ja jakeita kutsutaan medinalaisiksi. Muslimit uskovat myös muihin Jumalan lähettämiin kirjoihin, joihin kuuluvat Toora, Psalmit ja Evankeliumi, mutta niiden nykyisiä muotoja ei käytetä uskonnollisina lähteinä. Toisena kirjallisena uskonnollisena tiedonlähteenä toimivat hadith-kokoelmat, joihin on kerätty tietoa profeetta Muhammedin teoista. Ne antavat tietoa siitä, miten profeetta Muhammed suhtautui paikallisiin tapoihin ja mihin tilanteisiin osa Koraanin ilmestyksistä tuli. Haditheja on luokiteltu esimerkiksi luotettavuuden ja tunnettavuuden mukaan. Hadithit eivät voi kuitenkaan olla ristiriidassa Koraanin kanssa.

Yhteisö ja toiminta

Islamissa ei ole selkeää hierarkista organisaatiota kuten esimerkiksi kristinuskossa olevat kirkkokunnat. Uskonoppineilla on omat koulutusohjelmansa islamilaisissa yliopistoissa. Muslimimaissa imaamit, jotka johtavat moskeijoissa päivittäiset rukoukset, ovat usein myös uskonoppineita. Suomessa imaamiksi valitaan usein henkilö, joka osaa Koraania, mutta hyvin harvoilla on takanaan islamin opintoja. Islamilaiset yhdyskunnat toimivat Suomessa pääosin vapaaehtoisvoimin ja toiminta riippuu yhteisön jäsenten aktiivisuudesta. Yleensä rukoushuoneissa järjestetään päivittäiset rukoukset, lasten koraanikouluja ja luentoja eri kohderyhmille.

Pyhät paikat ja rakennukset

Islamissa on kolme pyhää kaupunkia: Mekka, Medina ja Jerusalem. Mekan temppeli, Kaaba, on pyhin kaikista paikoista. Pyhiinvaellus, hajj, suoritetaan Mekassa. Medinassa sijaitsee profeetta Muhammedin moskeija ja Jerusalemissa Temppelivuoren Kalliomoskeija.

Vakiintuminen Suomessa

Ensimmäiset Suomeen pysyvästi jääneet muslimit olivat tataareita ja tulivat 1800-luvun loppupuolella. Muslimien määrä alkoi kasvamaan 1990 - luvulla ensimmäistä kertaa merkittävästi maahanmuuton seurauksena. Nykyään Suomen muslimiyhteisö on monikulttuurinen ja monikielinen. Yksikään etninen ryhmä ei ole enemmistönä. Rukoushuoneita on yli 30 pelkästään pääkaupunkiseudulla, jossa suurin osa Suomen muslimeista asuu. Suurin osa muslimeista ei ole rekisteröitynyt mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan ja siksi muslimien määrät ovat arvioita. Islam on Suomessa kannattajamäärältään kasvava uskonto ja nykyisen arvion mukaan muslimeita on noin 80 000. Islam liitetään mielikuvissa usein maahanmuuttajien uskonnoksi, mutta monet muslimit ovat syntyneet ja kasvaneet Suomessa.

Linkit

Tietoa islamista (uskonnot.fi)

Islamopas (islamopas.fi)

Helsingin islamkeskus (hki-islamkeskus.fi)

Resalat Islamilainen yhdyskunta (resalat.fi)

Helsingin muslimit (helsinginmuslimit.fi)