Historia

Islamia pidetään kolmesta Lähi-idän uskonnosta nuorimpana ja sen synty ajoitetaan 600- luvun alkuun. Tällöin profeetta Muhammed sai Jumalalta ilmoituksia enkeli Gabrielin (Jibril) välityksellä.

Islamin itseymmärryksen mukaan se on kuitenkin ollut olemassa ihmiskunnan alusta alkaen. Ensimmäisestä profeetasta Aadamista alkaen profeettojen ketju jatkui niin, että viimeinen profeetta oli Muhammed. Jokainen profeetta opetti uskoa yhteen Jumalaan ja Hänen palvelemistaan. Myös Muhammedin ydinsanoma oli tämä, mutta hän sai Jumalan viimeisen ilmoituksen, Koraanin.

Profeetta Muhammed syntyi Mekassa Arabian niemimaalla (nyk. Saudi-Arabia) vuonna 571 kristillistä ajanlaskua ja kuoli vuonna 623. Islamilainen ajanlasku alkaa vuodesta 622, jolloin profeetta Muhammed muutti Mekasta Medinaan. Tätä muuttoa kutsutaan nimellä hijra.

Profeetta Muhammedin kuoltua muslimiyhteisön johtajana toimi kalifi. Neljää ensimmäistä kalifia, Abu Bakr, Omar, Othman ja Ali, kutsutaan oikeamielisiksi kalifeiksi. Islam levisi profeetta Muhammedin kuoleman jälkeen useisiin maihin, kattaen maantieteellisesti alueen Marokosta Indonesiaan asti sekä Andalusian Espanjassa.

Islamilainen teologia muotoutui 700-800-luvuilla, ja hadithit kerättiin parisataa vuotta profeetta Muhammedin kuoleman jälkeen. Hadithit ovat profeetta Muhammedin sanoja, tekoja ja ohjeita, jotka hänen seuralaisensa kertoivat eteenpäin. Tällöin muodostuivat myös islamin neljä lakikoulukuntaa. Islamin varhaishistoriaan sijoittuu myös shiialaisuuden synty.

Espanjaa lukuunottamatta islam on edelleen valtauskontona tai ainakin yhtenä suurena uskontoryhmänä alueilla, jonne se varhaisvuosinaan levisi. 1900-luvun siirtolaisuuden ja muuttoliikkeen myötä muslimeita on miljoonia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Islamin tulo Suomeen

Ensimmäiset muslimit asettuivat Suomeen jo 1800-luvun puolivälissä, jolloin Suomi vielä oli Venäjän vallan alla. Turkinsukuisia tataareja tuli Suomeen kauppamatkoillaan ja he asettuivat asumaan tänne. Vuonna 1925, pian uskonnonvapauslain voimaantulon (vuonna 1922) jälkeen, he perustivat yhdyskuntansa. Suomi oli ensimmäisiä länsimaita, joka näin ollen tunnusti muslimiyhteisön virallisesti. Turkinsukuisilla tataareilla on edelleen rukoushuone Helsingissä ja heidän yhdyskuntansa on nimeltään Suomen islam-seurakunta. Tataareille on ollut tärkeää pitää yllä paitsi uskontoaan, myös kieltään ja kulttuuriaan näinkin monessa sukupolvessa. Tällä hetkellä heitä on yli 700 henkeä.

Isra Lehtinen