Jäsenmäärä Suomessa ja maailmalla

Muslimeja oli Suomessa vuonna 2004 noin 30 000. Eri lähteissä arviot saattavat olla vähän enemmän tai vähemmän, mutta 30 000 on eri laskutapojen mukaan realistisin arvio. Kansalaisuuksien kirjo on moninainen, sillä muslimeja on Suomessa lähes kaikista maista, joissa islam joko on valtauskontona tai joissa on iso muslimivähemmistö. Maahanmuuttajista suurin kansallisuusryhmä on somalit. Muslimeita on paljon myös eri arabimaista, Aasian ja Afrikan maista, Kosovosta ja Bosniasta sekä Turkista. Enemmistö Suomen muslimeista elää pääkaupunkiseudulla sekä suurimmissa kaupungeissa.

Suomessa on myös perinteinen muslimivähemmistö, turkinsukuiset tataarit, joita on nykyään noin 750. Saman verran, ellei jo enemmänkin, on syntyperäisiä suomalaisia muslimeja. He ovat omaksuneet islamin aikuisiällä.

Maailmalla muslimeja on noin 1,3 miljardia ja määrä kasvaa paitsi syntyvyyden, myös käännynnäisyyden kautta noin kahden prosentin vuosivauhdilla.

Nykyisiä islamilaisia järjestöjä

Tähän on koottu rekisteröityjen yhdyskuntien moskeijoita. Myös joissakin muissa isommissa kaupungeissa on moskeija, mutta ei rekisteröityä yhdyskuntaa, joten niitä ei ole kerätty tähän. Tekstissä puhutaan moskeijoista, mutta enemmän allamainitut ovat rukoushuoneita.

Pääkaupunkiseutu

Suomen islam-seurakunta on turkinsukuisen tataariyhteisön yhdyskunta, jolla on oma palkattu imaami. Yhdyskunnan rukoushuone on Helsingissä, ja sinne voi kuka tahansa tulla rukoilemaan, mutta yhdyskunnan jäseniksi hyväksytään vain tataareja. Yhdyskunnalla on paljon kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Järvenpäässä sijaitsee Suomen ainoa varsinainen moskeijaksi rakennettu talo, jonka omistaa tataariyhteisö.

Suomen Islamilainen Yhdyskunta (Rabita) on rekisteröity vuonna 1987. Toimintaan osallistuu maahanmuuttajataustaisia ja suomalaisia muslimeja (= "käännynnäisiä"). Yhdyskunta järjestää luentoja aikuisille sekä somaliaksi - toisinaan myös arabiaksi - että suomeksi. Viikonloppuina on myös lapsille Koraanikouluja. Yhdyskunta on aktiivinen tiedotustyössä ja se on ollut vuosia mukana uskontojen välisessä dialogissa.

Helsinki Islam Keskus (Al-Huda) on rekisteröity vuonna 1997. Sen toiminnassa ovat somalialaiset enemmistönä. Islamin painotuksessa myös Pasilan moskeijana tunnetun paikan aktiivit pyrkivät muslimin elämäntapojen ja sääntöjen mahdollisimman tarkkaan noudattamiseen. Myös Pasilassa järjestetään Koraanikouluja ja muuta opetusta.

The Islamic Rahma Center ylläpitää omaa rukoushuonetta Itäkeskuksessa. Jäsenet pyrkivät muistuttamaan Suomen muslimeja muslimin elämäntavoista ja uskonnon harjoittamisen tärkeydestä. Tiedotusta muslimiyhteisön ulkopuolelle ei olla pidetty tärkeänä.

Finnish Multicultural Dawa Associationin moskeijan nimi on Al-Iman, mutta se tunnetaan myös Munkkiniemen moskeijana. Moskeijan aktiivien tulkinta on lähellä Helsinki Islam Keskuksen tulkintaa. Moskeijassa järjestetään rukousten ohella myös opetusta ja muuta toimintaa.

Edellisten lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii useita muslimiyhteisöjä, joilla on omia tiloja ja toimintaa usein kunkin ryhmän omalla äidinkiellä. Turkkilaisilla, pakistanilaisilla ja Bangladeshista muuttaneilla on omat pienet moskeijansa. Kaikki nämä yhteisöt eivät ole rekisteröityneet yhdyskunniksi, osa toimii yhdistyspohjalta. Muutaman viime vuoden aikana on myös perustettu kaksi shiialaista yhdyskuntaa Helsinkiin, joista toisella, Resalat-yhdyskunnalla on oma rukoushuone.

Turku

Turun Islamilaisella Yhdistyksellä on moskeija, jossa käy Turun sunnimuslimien enemmistö. Yhdistys on ollut aktiivinen tiedotustyössä ja viranomaisyhteistyössä sekä dialogissa kirkon kanssa. Myös shiiamuslimeilla on Turussa moskeija, samaten tataareilla ja pienemmillä ryhmittymillä.

Tampere

Tampereen Islamin Yhdyskunnassa on useita satoja jäseniä ja se on suurimpia muslimiyhdyskuntia Suomessa. Tämäkin yhdyskunta ylläpitää moskeijaa. Myös heillä on yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa.

Tampereella toimii myös turkinsukuisten tataarien yhdyskunta, Tampereen islamilainen seurakunta.

Kuopio

Kuopiossa toimii Savon Islamilainen Yhdyskunta, jolla on moskeija.

Jyväskylä

Keski-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan keskipiste on Jyväskylä, jossa on moskeijakin.

Oulu

Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta on jäsenmäärältään pieni, mutta kävijämäärältään jo suurempi. Sillä on moskeijakin.

Isra Lehtinen