Oppi

Islamissa painotetaan vahvasti Jumalan ykseyttä (tawhid). Jumala on yksi ja ainoa Jumala. Arabiankielinen nimi Allah tulee sanoista ”al”, joka on määräinen artikkeli, ja ”ilah”, joka tarkoittaa  ”jumaluutta”. Allah on siis al-ilah, kuten englannin muoto ”the God”.

Sitä, millainen Jumala on, voimme ymmärtää Hänen 99 ominaisuutensa kautta. Näitä ominaisuuksia kutsutaan Jumalan kauneimmiksi nimiksi (asma al-husna). Jumala on muun muassa Kaikkivaltias, Ikuinen, Täydellinen, Armelias, Oikeudenmukainen ja Viisas. Yksi Hänen nimistään on Valo. Koraanin rakastetuimpia jakeita on Valon suuran jae 35 eli Valon jae: "Jumala on taivaiden ja maan valo. Hänen valonsa loistaa kuin lyhty ikkunasyvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä tähti, ja se on sytytetty siunatun öljypuun öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Sen öljy miltei valaisisi, vaikka tuli ei sitä edes koskettaisi. Se on valoa valon päällä. Jumala johdattaa valkeuteensa kenet tahtoo, ja Jumala esittää ihmisille vertauksia. Niin, Jumala on Kaikkitietävä."

Uskon pilarit

Myös islamin opinkappaleita kutsutaan pilareiksi, uskon pilareiksi (arkan al-iman). Näitä ovat:

 1. usko Jumalaan
 2. Hänen lähettämiinsä profeettoihin
 3. Hänen Kirjoihinsa
 4. enkeleihin
 5. kuolemanjälkeiseen elämään
 6. Sallimukseen eli siihen että hyvä ja paha tulevat Jumalalta.

Koska kolmea ensimmäistä pilaria käsitellään muissa osioissa, voimme käsitellä tässä kolmea viimeistä pilaria. Neljäs uskonpilari on enkelit. Enkelit ovat yhtä hyvyyttä, ne palvelevat Jumalaa taukoamatta eivätkä tee syntiä. Enkelit on luotu valosta. Niistä tärkein on arkkienkeli Gabriel (Jibril), joka toimi Jumalan sanansaattajana profeetoille. Enkeleitä on tuhansia ja kullakin on oma tehtävänsä. Enkelit ovat luonnollinen osa näkymätöntä maailmaa; islam suhtautuu kielteisesti kuviin enkeleistä.

Ihmisen elämä ymmärretään yhtenä elämänä, jossa on eri vaiheet: tämä elämä, hautavaihe (silta, barzakh) ja ikuinen elämä. Islam painottaa toisaalta tämän elämän täyttä elämistä, mutta toisaalta sen muistamista, että kaikki on katoavaista ja meidän tulee myös valmistautua tuonpuoleiseen (akhira) elämällä hyvin ja pitämällä Jumala mielessä. Ennen ikuista elämää on Tuomiopäivä, jolloin ensisijaisesti usko, mutta myös teot määrittävät ikuisen elämän.

Al-qadr, sallimus tai ”kohtalo” tarkoittaa, että kaikki tapahtuu Jumalan sallimuksesta. Tiettyjä asioita ihminen ei voi valita, kuten mihin maahan hän syntyy, tai sukupuoltaan. Ihminen voi sen sijaan valita esimerkiksi maailmankatsomuksensa ja puolisonsa. Jumala vain sallii asioiden tapahtua tai olla tapahtumatta ja Hän tietää valintamme etukäteen.

Viisi pilaria

Koraani korostaa uskon ilmenemistä tekoina. Kaikki hyvät teot ovat itse asiassa Jumalan palvelemista, ei pelkkä rukous. Uskon harjoittamisen teot kiteytyvät viitenä pilarina (arkan al-din), jotka ovat myös tärkeimmät uskonnolliset velvoitteet:

 1. uskontunnustus (shahada)
 2. rukous viisi kertaa päivässä (salat)
 3. köyhien avustaminen, almuvero (zakat)
 4. paasto ramadan-kuussa (sawm)
 5. pyhiinvaellus Mekkaan (hajj)
Isra Lehtinen