Organisaatiomuodot

Suomalainen järjestelmä, joka painottaa kuulumista uskonnolliseen yhdyskuntaan, on enemmistölle muslimeista vieras. Harvassa maassa uskonnot on sidottu näin järjestettyyn muotoon kuin Suomessa. Toki Suomen oloissa on tiettyä etua kuulua islamilaiseen yhdyskuntaan.

Ihminen on muslimi, kun hän joko syntyy ja kasvaa muslimiperheessä tai hän omaksuu islamin aikuisiällä. Tätä muutosta kutsutaan islamiin palaamiseksi, ei kääntymiseksi. Ihmisen ajatellaan palaavan samaan tilaan, jossa hän syntyi eli luonnollisen puhtauden tilaan. Ihmisen tulee tehdä uskontunnustus yhden todistajan läsnäollessa ollakseen muslimi. Hänen tulee myös erota siitä uskontokunnasta, johon hän mahdollisesti tätä ennen kuului. Sen jälkeen hän voi Suomessa liittyä islamilaiseen yhdyskuntaan täyttämällä viralliset liittymispaperit.

Muslimien tärkein viikoittainen kokoontuminen kokoontuminen moskeijoissa on perjantain seurakuntarukous puolenpäivän jälkeen. Rukousta johtaa imaami. Yhdyskunnat taas on järjestetty suomalaiseen tapaan ja niillä on hallitukset puheenjohtajineen.

Suomessa islamilaiset yhdyskunnat eivät toistaiseksi saa valtion rahoitusta ja viime vuosien maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi nekin pienet lahjoitukset, jotka kerran vuodessa saatiin, ovat tyrehtyneet. Rahoitus tulee pääasiassa jäsenmaksuista tai yksittäisistä kolehdinomaisista rahalahjoituksista moskeijan keräykseen, mitkä ovat riittämättömiä.

Muslimeillakin on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti hyvin erityyppisiä yhdistyksiä ja muita organisaatioita. Myös naisjärjestöt ovat yleisiä.

Useimmat moskeijat ottavat vierailijoita vastaan. Lisätietoa osiosta "Eri moskeijoita".

Isra Lehtinen