Pyhä kirja

Koraani on muslimien Pyhä Kirja. Koraani on Jumalan viimeinen ilmoitus ihmiskunnalle. Ennen Koraania Jumala antoi joillekin profeetoille ilmoituksensa. Näitä aikaisempia kirjoja oli kolme:

  1. Toora (Tawrat) Moosekselle
  2. Psalmit (Zabur) Davidille
  3. Evankeliumi (Injil) Jeesukselle.

Koraani mainitsee myös Abrahamille annetut Pergamenttikääröt (Sahifa), jotka tuhoutuivat kokonaan. Aikaisempia kirjoja ei tallennettu heti ja kun ne vuosien kuluttua kirjattiin, niitä ei luonnollisestikaan kukaan voinut muistaa sanasta sanaan alkuperäisenä.

Kunkin näiden profeetan saama kirja oli tarkoitettu hänen kansalleen. Juutalaisuuden ja kristinuskon erityisasema Kirjan kansana tarkoittaa juuri, että heidän uskontonsa pohjautuu Jumalan lähettämään ilmoitukseen. Koraani, jonka vastaanotti profeetta Muhammed, on Jumalan täydellinen, universaali sanoma.

Koraani koostuu 114 suurasta eli luvusta, joissa on yhteensä yli 6000 jaetta. Jumala ilmoitti Koraanin arabian kielellä ja juuri arabiankielinen Koraani on pyhä. Koraania on kuitenkin jo profeetta Muhammedin ajoista alkaen käännetty muille kielille. Nämä käännökset ovat ihmisten tulkintoja alkuperäisestä Koraanista, eikä niillä ole samaa asemaa kuin arabiankielisellä Koraanilla.

Hadith-kirjallisuuteen on koottu profeetta Muhammedin elämäntapa (sunna). Hadithit ovat Koraanin jälkeen muslimien toinen uskonnollisen tiedon lähde, mutta haditheilla ei ole Koraanin asemaa ja luotettavuutta.

Isra Lehtinen