Suhde yhteiskuntaan

Islamin ihanne on islamilainen yhteiskunta, mikä on mahdollista vain muslimien ollessa enemmistönä. Mutta islam sopeutuu universaalina uskontona myös vähemmistöasemaan. Joka maassa muslimin tulee noudattaa maan lakia; tässä tapauksessa Suomen lakia. Lain mahdollisiin epäkohtiin muslimi voi vaikuttaa kuten jokainen muukin kansalainen: demokraattisin keinoin äänestämällä, vaikuttamalla mielipiteisiin ja kynä "aseenaan". Islamilainen shura-periaate, joka on hyvin lähellä demokratiaa, nojaa neuvotteluun tienä asioiden ratkaisemiseksi.

Islam ei tunne luostarijärjestelmää eikä pysyvää vetäytymistä maailmasta, vaan kaikki muslimit elävät tässä mielessä maallikkoina. Avioituminen on erittäin suositeltavaa, myös eronneiden uudelleenavioituminen. Selibaattia ei pidetä luonnollisena tilana. Muslimin tulee elää osana yhteiskuntaa ja toimia sen parhaaksi, sekä voida samalla säilyttää oma uskonsa.

Isra Lehtinen