Ihmisen elämänkaari

Elämä on lahja Jumalalta ja sitä pidetään suuressa arvossa. Läpi elämänsä Jehovan todistajat kiinnittävät huomiota elämän Antajan, Luojan, ohjaukseen, joka löytyy Raamatusta. Näitä ohjeita ja periaatteita opetetaan myös lapsille. Avioliitto on myös Jumalan järjestely sekä lahja ja siksi Jehovan todistajat halutessaan avioituvat eivätkä elä avosuhteessa. Avioliittoa ja perhe-elämää vaalitaan ja pidetään yllä Raamatun antaman opastuksen pohjalta. Näin perhe-elämä voi olla onnellista.

Kuolema lopettaa elämän ja "…kuolleet eivät tiedä mitään…". Raamattu antaa kuitenkin toivon kuolleille, kun Jeesus Kristus sanoo: ”Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin…”

Maan päällä eläessään Jeesus Kristus herätti joitakuita ihmisiä kuolleista. Tämä osoitti sen, mitä hän tulee tekemään suuremmassa mittakaavassa täällä maan päällä Kristuksen tuhatvuotishallituksen aikana. Tämän perusteella Jehovan todistajat uskovat, että tulevaisuudessa lukuisa joukko kuolleita tullaan herättämään kuolleista maan päälle Jehovan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa.

Jukka Helenius | Jehovan todistajien tiedotusosasto