Jokapäiväinen elämä

Useimmissa suhteissa Jehovan todistajat ovat samanlaisia ja elävät kuten kaikki muutkin ihmiset. Heillä on normaaleja taloudellisia, fyysisiä ja tunneperäisiä ongelmia. He tekevät erehdyksiä aika ajoin, mutta he yrittävät oppia kokemuksistaan ja tutkivat ahkerasti Raamattua tehdäkseen tarvittavat korjaukset.


Toimintakeskus Vantaalla. Kuva: Jehovan todistajien tiedotusosasto

Jehovan todistajia on kaikenlaisissa ammateissa. He ovat tehdastyöntekijöitä, maanviljelijöitä, hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä ja heidän joukossaan on yrittäjiä; jotkut ovat maalareita, kirvesmiehiä, lääkäreitä tai tietokoneasiantuntijoita jne. He maksavat tunnollisesti veronsa ja pyrkivät olemaan rehellisiä sekä tunnollisia kansalaisia. Lisäksi he haluavat myötävaikuttaa ystävälliseen ja iloiseen ilmapiiriin naapuristossaan ja työyhteisössään. He kertovat mielellään itsestään, vakaumuksestaan, järjestöstään ja siitä, mitä he ajattelevat ihmisistä ja maailmasta, jossa me kaikki elämme. Vaikka he ovat poliittisesti puolueettomia, niin he ovat kiinnostuneita asuinympäristöstään ja voimiensa sekä mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat hankkeisiin ja erilaisiin talkoisiin, jotka myötävaikuttavat ympäristön siisteyteen ja muuhun viihtyvyyteen.

Hengellinen elämä

Jokapäiväisessä elämässä hengellisillä asioilla on tärkeä osa. Jehovan todistajat ovat huomanneet sen, että Raamatun neuvojen soveltaminen omassa elämässä lisää onnellisuutta. Jokaiselle Jehovan todistajalle on tärkeää omata henkilökohtainen suhde Jehova Jumalaan. Rukous on tärkeä keino ylläpitää tätä suhdetta. Rukous on keskustelua, yhteydenpitoa, ihmisen ja kaikkivaltiaan Jumalan välillä. Tämä mahdollisuus perustuu Jeesuksen Kristuksen lunastusuhriin. Jehovan Todistajat rukoilevat päivittäin.

Jehovan todistajilla on viikoittain kokouksia, joihin he osallistuvat ja he käyvät mahdollisuuksiensa mukaan kertomassa lähimmäisilleen Raamatun sisältämästä hyvästä uutisesta, joka liittyy Jumalan valtakuntaan. Tästä aiheesta voit lukea lisää toimintamuodot sivulta.

Ruokavalio ja terveydenhoito

Jehovan todistajat pyrkivät vaalimaan terveyttään. Siksi he karttavat terveyttä vaarantavia elintapoja; eivät käytä huumeita, eivät polta tupakkaa, eivätkä ole alkoholin suurkuluttajia. Vakaumus ei aseta rajoituksia ruokavaliolle muuta kuin sen, että verituotteita sisältäviä ruokia ei syödä. Kun Jumala Nooan ajan veden-paisumuksen jälkeen lisäsi ihmisen ruokavalioon lihan, niin veri piti vuodattaa siitä pois "lihaa sieluineen – verineen – ette saa syödä". Kysymyksessä on palvontaan liittyvä periaate, jossa kunkin yksilön veri edustaa tämän elämää ja on pyhää Jumalan silmissä. Myöhemmin Apostolien teoissa sanotaan: ”…että… kartatte verta.” Tämän vuoksi Jehovan todistajat eivät terveydenhoidossaan hyväksy verensiirtoja. On runsaasti verensiirtojen lääketieteellisiä hoitovaihtoehtoja, verta säästäviä menetelmiä ja lääkkeitä, joita käytetään Jehovan todistajien ja monien muiden ihmisten hoitamisessa ilman verensiirtoja.

Jukka Helenius | Jehovan todistajien tiedotusosasto