Jokapäiväinen elämä

Herran kansan jäsenet eivät vietä mitään yleisuskontojen määräämiä kirkollisia juhlapäiviä, kuten: sunnuntaita pyhäpäivänä, joulua, pääsiäistä, helatorstaita tai helluntaita ja juhannusta, eikä mitään muutakaan tällaista juhlapäivää. Samoin he eivät harjoita minkäänlaista hengellistä yhteistyötä toisten uskontokuntien kanssa.

Syntymä- ja nimipäiviä ei vietetä. Myöskään ystävänpäivää, Halloweenia, isän- tai äitienpäivää ei vietetä.

Peruskoulussa kuvaamataidon opetuksessa lapset voivat osallistua itsenäisyyspäivään, YK:n päivään ja vapunpäivään liittyvään askarteluun. Samoin, vaikka isän- ja äitienpäivää ei vietetä, lapset voivat osallistua näihin aiheisiin liittyviin askarteluihin kuvaamataidon tunnilla.

Herran kansaan kuuluvat lapset eivät peruskoulussa tai muussakaan oppilaitoksessa osallistu uskonnon opetukseen. Opetushallitus on laatinut peruskoulun opetussuunnitelman perusteet Herran Kansa ry uskonnolle ja tämä "oman uskonnon opetus" järjestetään seurakunnan toimesta yhteisön tiloissa.

Peruskoulussa tai muissa oppilaitoksissa koululaiset ja oppilaat eivät osallistu virsien ja hengellisten laulujen laulamiseen. He eivät myöskään osallistu joulujuhlaan tai muuhunkaan tällaiseen juhlapäivään liittyvään tilaisuuteen, eikä mihinkään näihin liittyviin toimintoihin.

Herran kansan seurakunnan toiminnassa on tavoitteena saada asetetuksi Jeesuksen Kristuksen oppi ennalleen, sellaisena kuin se Raamatussa esitetään. Kaikessa toiminnassaan Herran kansa pyrkii tukeutumaan Raamatun sanan pohjalle.

Herran Kansa ry