Jäsenmäärä

Suomessa juutalaisia asuu arviolta noin 1500 ja Suomen juutalaisia asuu ulkomailla noin 330. Seurakunnittain he jakautuvat seuraavasti:   

 • Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsenistä Suomessa asuu noin 1150 ja ulkomailla noin 300.
 • Turun juutalaisen seurakunnan jäsenistä Suomessa asuu noin 150 ja ulkomailla noin 30.
 • Heidän lisäkseen Suomessa asuu arviolta ainakin 200 juutalaista, jotka eivät ole suomalaisten seurakuntien jäseniä. 

Maailman noin 13 miljoonaan juutalaista ovat jakautuneet maittain seuraavasti:

 • Yhdysvallat 5 miljoonaa
 • Israel 5 miljoonaa
 • Eurooppa alle 2 miljoonaa
 • Latinalainen Amerikka 400,000
 • Kanada 350,000
 • Afrikassa alle 100,000 joista noin 90% Etelä-Afrikassa
 • Australiassa ja Uudessa Seelannissa 100,000
 • Aasiassa (Israelin ulkopuolella) 50,000
Daniel Weintraub | Juutalainen koulu