Kirjallisuutta

Juutalaisuus, uskonto ja perinne. Schwarz Ove, Skurnik Hillel ja Weintraub Dave. Juutalainen koulu – Helsinki. Vammalan kirjapaino 1989

Juutalainen maailmani. Toim. Janina Hasenson, julkaisija Opetushallitus, Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 1997

Juutalaiset juhlapäivät. Toim. Janina Hasenson, julkaisija Opetushallitus, Gummerus kirjapaino Oy Saarijärvi 1997

Juutalainen kulttuuri. Toim. Tapani Harviainen, Karl-Johan Illman. Otava, Keuruu 1998

Ikkuna juutalaisuuteen: historia, uskonto, kulttuuri. Toim. Jouni Turtiainen, Yliopistopaino, Helsinki 2003

Suomen juutalaiset – Usko, tavat, asenteet. Svante Lundgren, Åbo Akademis tryckeri, Åbo 2002

Mitä on juutalainen usko? Pnina Nave Levinson. Helsinki 1992

Tooran kertomuksia juutalaisen perinteen mukaan. Koonut ja muokannut Norit Steinbock-Vatka. Kirjapaja oy Helsinki. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä 2003

Isät kertovat meille. Tarinoita taivaasta ja maasta. Marc-Alain Ouaknin ja Dory Rotnemer. Suomen lähetysseura 1997

Kultainen aarreaitta. Asher Barash. Kirjaneliö, Helsinki

Juutalaisten historia. Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. Helsinki 1987

Kadimah, Suomen juutalaisten historia. Torvinen Taimi. Keuruu 1989

Aleksandriasta Auschwitziin. Antisemitismin pitkä historia. Eero Kuparinen, Atena kustannus Oy Jyväskylä 1999

Kertokaa siitä lapsillenne. Kirja juutalaisten joukkotuhosta Euroopassa 1933 – 1945. Stephane Bruchfeld ja Paul A. Levine. Suomea koskevan luvun kirjoittanut Jukka Hartikainen. Opetushallitus. Gummeruksen kirjapaino Oy. Jyväskylä 2001

Daniel Weintraub | Juutalainen koulu