Organisaatio

Seurakuntaan liittyminen

Juutalaisuus on uskonto, johon synnytään. Suurin osa käännynnäistä on avioliiton kautta juutalaisiksi haluavia miehiä tai naisia. Lisäksi niissä perheissä syntyneet lapset, joiden isä on juutalainen mutta äiti ei, kääntyvät ennen bnei mitzva –ikäänsä (tytöillä 12 vuotta, pojilla 13 vuotta). Molemmat suomen juutalaiset seurakunnat noudattavat jumalanpalveluksissaan ortodoksista käytäntöä. Ne ovat ortodoksijuutalaisia. Suomalaisiin seurakuntiin liittyvien ei tarvitse olla ortodoksisen suunnan harjoittajia, sillä juutalainen seurakunta on yleisorganisaatio, joka tarjoaa uskonnolliset palvelut ja noudattaa jumalanpalveluksissaan ja seurakunnallisessa elämässään ortodoksista kaavaa.

Miten johdetaan?

Juutalaisen seurakunnan ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein valittava seurakunnan valtuusto. Käytännön toimista vastaa valtuuston tehtävään valitsema seurakunnan hallintoneuvosto, jonka toimintaa johtaa seurakunnan puheenjohtaja. Hallintoneuvoston apuna toimii seurakunnan kanslia, jota johtaa seurakunnan asiamies. Seurakuntaan kuuluu lisäksi omina talousyksikköinään juutalainen päiväkoti Gan jeladim, Juutalainen koulu sekä seurakunnan ylläpitämä vanhainkoti Sara-koti. Seurakunnan rabbiini ja muut uskonnolliset virkailijat ovat seurakunnan palveluksessa ja heidän toimintaansa johtaa hallintoneuvostossa uskonnollisista asioista vastaava luottamushenkilö.

Rahoitus

Seurakunta rahoittaa toimintaansa keräämällä jäseniltänsä jäsenmaksua, jonka suuruus määräytyy jäsenten ansiotulo- ja omaisuustason mukaisesti. Lisäksi seurakunta omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa sijoitustoimintaa, joiden tuotot käytetään seurakunnan toiminnan ylläpitämiseksi. Yhteisöverotusoikeutta seurakunnalla ei ole, mutta se saa tukea myös Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta. Valtio ja kunnat tukevat lisäksi päiväkotia, koulua ja vanhainkotia. Muut tulot saadaan erilaisten lahjoitusten ja säätiöiden kautta.

Daniel Weintraub | Juutalainen koulu