Toimintamuodot

Seurakunnallinen järjestäytyminen on juutalaisuudessa uskonnollinen velvollisuus. Seurakunnan tehtävä on luoda puitteet täysipainoisen juutalaisen elämän viettämiselle. Tätä tehtävää seurakunnat hoitavat monella tapaa. Seurakunnat ylläpitävät synagogia ja järjestävät päivittäiset jumalanpalvelukset. Niiden vastuulla on myös varmistaa elämänkaareen liittyvien velvoitteiden mahdollistaminen. Seurakunnat huolehtivat näin ollen ympärileikkauksista ja bnei mitzva –opetuksesta. Seurakunnilla on vihkioikeus ja ne ylläpitävät hautausmaita. Lisäksi seurakunta ylläpitää kosher-elintarvikkeita ja lihaa myyvää kauppaa. Seurakuntakeskus tarjoaa puitteet juutalaisen tradition ja kashrut määräykset täyttävän keittiön käyttämiseen juutalaisia juhlia järjestettäessä.

Seurakunnan toiminnasta huolehtivat seurakunnan kanslia sekä uskonnollisina virkailijoina rabbiini, kanttori sekä ba al koret (tooran lukijat ja jumalanpalveluksen avustajat). Näiden lisäksi Helsingin juutalainen seurakunta ylläpitää ja tukee monenlaisia seurakunnan yhteydessä toimivia laitoksia ja yhdistyksiä.

Seurakunnan yhteydessä toimivat laitokset

Seurakunnan yhteydessä toimii:

Päiväkoti Gan Jeladim

Päiväkodissa on noin 30 lasta 4- ja 5 -vuotiaiden ryhmissä sekä esikouluryhmä. Gan Jeladimin opetuksen pääpaino on juutalaisen uskonnon ja tapakasvatuksen yhdistäminen normaaliin päiväkotitoimintaan.

Juutalainen koulu

Juutalainen koulu on perustettu vuonna 1918 ja se on vuoden 1999 alusta toiminut yksityisenä peruskouluna, joka perusopetuksen lisäksi antaa heprean kielen sekä juutalaiseen uskontoon, perinteeseen ja kulttuuriin pohjautuvaa kasvatusta ja opetusta. Juutalaisen koulun keskeisiä, kaikki toiminnot läpäiseviä arvoja ovat juutalaisuus, ihmisyys, kansainvälisyys ja oppimaan oppiminen. Lisää juutalaisesta koulusta Uskonnon omat asiat -osion alta.

Juutalainen vanhainkoti Sara-koti

Vuonna 1962 perustetun vanhainkodin toiminnan pääpaino on juutalaisen uskonnon ja traditioiden noudattamisessa. Sara-kodissa tarjoillaan vain kosher-ruokaa ja noudatetaan juutalaista kalenteria. Sapattia ja muita pyhiä vietetään perinteiden mukaan.

Kulttuuri- ja harrastusyhdistyksiä

 • Juutalainen laulukuoro Hazamir
 • Juutalainen urheiluseura Makkabi
 • Suomen juutalaiset sotaveteraanit
 • Hepreankielen opintokerho Chug Ivri (avoinna myös seurakuntaan kuulumattomille)
 • Jiddishin kielenopintopiiri Idishe vort
 • Helsingin Juutalainen Nuorisoseura

Avustusjärjestöt

Seurakunnallisista tehtävistä huolehtivat järjestöt

 • Bicur Cholim (sairasapuyhdistys) huolehtii seurakunnan sairaista, yksinäisistä ja vanhuksista.
 • Chevra Kadisha (hautausapuyhdistys) huolehtii seurakunnan vainajista.

Seurakunnan jäseniä tukevat järjestöt

 • Judiska Fruntimmers Välgörenghetsförening ja Gemilus Chasodim V'Hachnosas Kalo avustavat seurakunnan vähävaraisia tai tilapäisessä ahdingossa olevia jäseniä.

Israelia avustavat järjestöt

 • Keren KaJemet LeIsraelin eli Israelin Kansallisrahaston Suomen osasto kerää varoja Israelin luonnonvarojen kasvattamiseksi.
 • Wizo eli naisten kansainvälisen sionistiorganisaation Suomen osasto ylläpitää noin satapaikkaista lastentarhaa Israelissa.
 • Magbit kerää varoja erilaisia rakennushankkeita varten.

Julkaisutoiminta

 • Helsingin juutalainen seurakunta julkaisee lehteä nimeltä HaKehila (seurakunta). Sen irtonumeroita voi tiedustella seurakunnan kansliasta.
 • JELED.net on jäsenmäärältään pienien juutalaisseurakuntien yhteinen oppimateriaalihanke. Sivuja ylläpidetään kolmella kielellä; suomeksi, saksaksi ja hollanniksi. Sivujen materiaalia myös tuotetaan kaikissa kolmessa maassa.
  • JELED on hepreaa ja tarkoittaa lasta. Sanan kirjainten takaa löytyy myös hankkeen idea: Jewish European Learning Experience Dot.net.
  • JELED.netin takana ovat Alankomaiden ja Sveitsin juutalaisten seurakuntien yhteisjärjestöt sekä Helsingin juutalaisen seurakunnan ylläpitämä juutalainen koulu.
  • JELED.net on suomenkielinen juutalaisten itsensä tuottama verkkosivusto juutalaisuudesta.
  • JELED.net tarjoaa toisuskoisille mahdollisuuden tutustua juutalaisuuteen juutalaisesta näkökulmasta.
  • JELED.net tarjoaa oppilaille, vanhemmille ja opettajille mahdollisuuden keskustelun kautta osallistua juutalaisuudesta ja juutalaisuuden opettamisesta käytävään keskusteluun.
  • JELED.net- hanke on saanut tukea "L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora"-säätiöltä ja Opetushallituksen tietoyhteiskuntahanke varoista.

Lähetystyö

Juutalaisuus ei tee lähetystyötä muiden kuin juutalaisten parissa. Suomen juutalaiset eivät harjoita edes sisälähetystyötä, mutta Yhdysvalloissa päämajaansa pitävä Chabad-liike on sijoittanut Helsinkiin rabbiinin. Hän järjestää perheineen aktiviteetteja kaikenikäisille juutalaisille.

Vierailukohteita luokille

Sekä Helsingin että Turun juutalaisissa synagogissa voi vierailla. Samoin tutustumiskäyntejä voi tehdä molempien seurakuntien hautausmaille. Tarkemmat tiedot saa seurakuntien kanslioista.

Daniel Weintraub | Juutalainen koulu