Usein kysyttyä

Tästä löydät useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia juutalaisuudesta. Lisää kysymyksiä juutalaisuudesta voi esittää JELEDin sivuilla yhteystiedot -osiossa.

1. Kuka on juutalainen?

Vastaus: Juutalaisuus on uskonto joka periytyy äidin kautta. Juutalaisen äidin lapsi on automaattisesti juutalainen, juutalaisen isän lapsen on erikseen juutalaiseksi käännyttävä. Juutalaisen käsityksen mukaan juutalainen pysyy juutalaisena vaikka lakkaisi harjoittamasta uskontoaan tai liittyisi jonkin toisen uskonnon jäseneksi. Juutalaisuus on kuitenkin paljon muutakin kuin uskonto. Monelle se tarkoittaa jonkinasteista kansallistunnetta, joka määrittää yksilön käsitystä omasta itsestään. Laajassa mittakaavassa juutalaisuus on kulttuuri, joka käsittää kaikki elämän alueet.

2. Miten juutalaiset lapset kastetaan?

Vastaus: Juutalaisia lapsia ei kasteta. Juutalaisuus ei tunne perisynnin käsitettä ja siksi seurakuntaan liittämisen perinteet eivät ole luonteeltaan sakraalisia. Juutalaiset poikalapset ympärileikataan yleensä kahdeksan päivän ikäisenä ja tytöt otetaan seurakunnan jäseniksi kun heidän äitinsä synnytyksestä toivuttuaan osallistuvat ensimmäisen kerran jumalanpalvelukseen.

3. Miten juutalaiset pelastuvat?

Vastaus: Juutalaisen käsityksen mukaan kukin ihminen on itse vastuussa omista teoistaan. Kaikki ihmiset kuitenkin syntyvät synnittöminä ja siten pelastautuminen ikuiseen elämään on yksilön elämän valinnoista kiinni. Juutalaisen käsityksen mukaan kaikki ihmiset uskonnostaan riippumatta pääsevät taivaaseen. Se kuinka lähelle Jumalaa he pääsevät, riippuu eletystä elämästä.

4. Miten voi liittyä seurakunnan jäseneksi? Miksi en voi liittyä seurakunnan jäseneksi?

Vastaus:Juutalaisen seurakunnan jäseneksi voi liittyä vain juutalainen. Liittyminen tapahtuu seurakunnan kanslian kautta. Henkilö joka haluaa kääntyä juutalaiseksi voi sen tehdä mutta kääntymistä edeltää pitkällinen opiskelu. Juutalaisen näkemyksen mukaan messias saapuu maanpäälle kun kaikki juutalaiset noudattavat Jumalan antamia käskyjä. Kääntymyksen antavien on oltava hyvin varmoja siitä, että kääntyvä on todella sisäistänyt juutalaisuuden koska kääntyminen on juutalaisuuden mukaan lopullista – juutalainen on aina juutalainen vaikkei sitä itse enää haluasikaan.

Sillä onko suuntaukseltaan ortodoksijuutalainen, konservatiivijuutalainen tai reformijuutalainen ei Suomen seurakuntien kohdalla ole väliä. Sen sijaan ns. messiaanisia juutalaisia eivät seurakunnat meillä ja muuallakaan hyväksy juutalaisiksi.

5. Miksi ette yritä käännyttää muita?

Vastaus: Juutalaisuus ei tunne lähetyskäskyä. Päinvastoin juutalaisuuteen on suhteellisen vaikea kääntyä. Tämä johtuu siitä, että juutalaisen käsityksen mukaan Jumala valitsi juutalaiset suorittamaan erityistä tehtävää eli olemaan esimerkkinä muulle ihmiskunnalle siinä millaista käytöstä Jumala ihmisiltä odotti. Käskyjen tarkka noudattaminen jäi juutalaisten itsensä huoleksi ja muiden ihmisten tuli oppia käskyjen takana olevat etiikka ja moraali. Juutalaisen katsontakannan mukaan messias saapuu ilmoittamaan Jumalan valtakunnan paluusta maan päälle silloin kun kaikki juutalaiset noudattavat annettuja käskyjä. Jos ihmisiä siis käännytettäisiin juutalaisuuteen tai ihmisten annettaisiin kääntyä uskontoon ilman sen varmistamista, että he syvällisesti ymmärtävän uskonnon luonteen, tavat ja määräykset, toimisi kääntyminen itseään vastaan. 

6. Miksi juutalaiset eivät usko Jeesuksen jumalalliseen luonteeseen?

Vastaus: Juutalaiset odottavat messiasta, joka tulee kertomaan Jumalan valtakunnan saapumisesta maan päälle. Juutalaisuuden mukaan messias on vain sanansaattaja, hänen persoonansa ei ole tärkeä. Profeettojen kirjoissa on kerrottu joitain tietoja sekä messiaasta että siitä, miltä maailma näyttää hänen saapumisensa jälkeen. Vaikka Jeesus täyttää messiaan ennakkoehdot, eivät juutalaiset Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen nähneet ennustusten lupaamia muutoksia ympäristössään. Jeesus ei siis loppujen lopuksi täyttänyt messiaan ehtoja. Jeesus ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen messiaaksi väitetty juutalainen. 

7. Miten juutalaiset viettävät joulua?

Vastaus: Juutalaiset eivät vietä joulua lainkaan. Joulu on puhtaasti kristillinen juhla. Koska Jeesuksella ei juutalaisuudessa ole minkäänlaista asemaa, ei juutalaisuudessa myöskään vietetä häneen liittyviä juhlia.

8. Milloin shabat alkaa / päättyy?

Vastaus: Juutalaisen kalenterin mukaan vuorokausi alkaa illalla kun aurinko laskee. Tämä johtuu Tooran (5 Mooseksen kirjaa) luomiskertomuksen mukaisesta järjestyksestä; ”tuli ilta ja tuli aamu”. Näin ollen shabat alkaa perjantai-iltana auringon laskiessa ja päättyy lauantai-iltana kun taivaalla näkyy kolme tähteä. Eri puolilla maailmaa noudatetaan kunkin maan aikaa ja esimerkiksi Suomen talven ja kesän erikoisolosuhteet huomioidaan soveltaen edellä mainittua ohjetta siten että shabat alkaa aina kello 14.45 ja 00.00 välillä.

9. Mitkä tuotteet ovat kosher?

Vastaus: Kaikki vihannekset ja hedelmät ovat kosher. Kosher nisäkkäällä on oltava sorkat ja sen tulee märehtiä. Vain nauta- ja lammaseläimet täyttävät nämä edellytykset. Sen sijaan sian ohella myös esimerkiksi hevonen ja jänis ovat kiellettyjä eli trefa. Kiellettyjä eläimiä ovat lisäksi hyönteiset ja kaikki äyriäiset. Kosher kaloilla on oltava suomut ja selkäranka. Kaloista useimmat täyttävätkin nämä ehdot, mutta esimerkiksi ankerias, hai, sampi ja nahkiainen ovat trefa. Musta kaviaari on sammen mätiä, joten se on trefa. Veri on ehdottomasti trefa.

Elintarvikelisäaineet voivat olla peräisin trefa eläimistä, joten niiden alkuperä tulee aina tarkistaa huolellisesti. Ollakseen kosher kana-, lammas- ja nautaeläinten tulee olla oikeaoppisesti teurastettuja. Liha tulee ennen valmistamista liuottaa puoli tuntia vedessä, suolata tuntia ja huuhdella huolellisesti, ettei verta jää lihaan. Maksa tulee paahtaa tulella tai uunissa siten, että veri haihtuu sen pinnalta. Helsingin Kosher delissä myytävät tuotteet ovat lähes poikkeuksetta valmiita käytettäväksi. Kiddush-viininä on käytettävä kosher leimalla varustettua viiniä. Pesachin kosher-säännökset kattavat kaikki ruoat ja niiden käsittelyn. Pääsääntöisesti mitkään viljatuotteet tai niitä sisältävät ruoat paitsi matsa ja matsajauhot eivät ole sallittuja. Keittoastiat, lautaset ja työvälineet tulee olla käytössä vain pesachina tai ne tulee puhdistaa oikealla tavalla.

10. Missä te uhraatte?

Vastaus: Juutalaisuudessa ei ole harjoitettu minkäänlaista uhraamista lähes 2000 vuoteen. Uhraamista sai suoritta vain Jerusalemin temppelissä eikä juutalaisilla ole ollut temppeliä sitten vuoden 70, kun roomalaiset sen tuhosivat.

11. Miten opetatte lapsillenne kabbalaata?

Vastaus: Juutalaisille lapsille ei oikeastaan opeteta kabbalaa. Vaikka monet tahot pitävät Kabbalaa nykyään jonkinlaisena salatieteenä ovat sen juuret tooran ilmoituksen selittämisessä. Juutalaisten hajaannuttua ympäri maailmaa alkoi moni oppinut etsimään Toorasta vihjettä siihen, milloin Jumalan valtakunta olisi jälleen saapuva maan päälle. Kabbala muodostui näistä selityksistä. Satojen vuosien aikana siitä on syntynyt monenlaisia suuntauksia, joista osaa opetetaan nykyään jonkinlaisina muotimietiskelykulttuureina.

12. Onko juutalaisuudessa olemassa erilaisia oppisuuntia?

Vastaus: Nykyjuutalaisuudessa voidaan erottaa kolme pääsuuntausta; ortodoksisuus, konservatiivisuus ja liberaalijuutalaisuus. Ne erosivat omiksi suuntauksikseen vasta 1800-luvulla. Juutalaisuuden suuntaukset ovat opeiltaan huomattavasti lähempänä toisiaan kuin esimerkiksi kristinuskon eri kirkkokunnat. Suuntauksista ortodoksijuutalaisuus on suorinta jatkumoa raamatun ajan juutalaisuudelle. Suurin ero suuntausten välillä on niiden suhtautuminen noudatettavien käskyjen luonteeseen ja määrään. Opillisista asioista ne ovat kuitenkin käytännöllisesti katsoen samaa mieltä ja sen vuoksi mikään juutalaisuuden suuntauksista ei esimerkiksi tunnusta messiaanisia (Jeesuksen messiaanisuuteen uskovia) juutalaisia juutalaisuuden suuntaukseksi.

13. Miksi miehet ja naiset ovat jumalanpalveluksen aikana erotettu toisistaan?

Vastaus: Juutalaisuuden suuntausten erot näkyvät pääsääntöisesti niiden uskonnollisissa käytänteissä. Ortodoksijuutalaisuudessa esimerkiksi ei jumalanpalveluksia säestetä soittimilla mutta konservatiivi- ja liberaalijuutalaisista synagogista löytyvät yleensä urut. Ortodoksijuutalaisilla ovat miehet ja naiset erotettu toisistaan jumalanpalveluksissa kun taas konservatiiveilla ja liberaaleilla perheet istuvat yhdessä. Syynä ortodoksien tapaan ei ole sukupuolten välinen epätasa-arvo vaan vanha traditio joka periytyy temppelien ajoilta. Lisäksi ortodoksijuutalaisuuden näkökulmasta erottamista perustellaan sillä, että miesten ja naisten uskonnolliset velvollisuudet ovat erilaisia. Naisilla ei ole yhtä tiukkaa velvollisuutta osallistua jumalanpalveluksiin kuin miehillä ja sen takia heidän mahdollinen liikkumisensa voi häiritä jumalanpalveluksen kulkua.

Daniel Weintraub | Juutalainen koulu