Kaste ja ehtoollinen

Kaste

Herran kansassa on käytössä uskovien kaste. Kastaminen suoritetaan seurakunnassa ns. upotuskasteena, jolloin molemmat, sekä kastettava että kasteen suorittaja menevät kumpikin veteen.

Ehtoollinen

Herran ehtoollisen yhteydessä tapahtuva jalkojen pesu suoritetaan siten, että miehet pesevät eri huoneessa toinen toistensa jalat ja naiset taas keskenään eri huoneessa toimivat samoin. Tämän jälkeen kokoonnutaan taas yhteiseen kokoushuoneeseen, missä suoritetaan ehtoollisleivän ja viinin siunaaminen ja nauttiminen. Ehtoollisleipänä käytetään kokonaista leipää, mikä murrettuna kuvaa osuutta Jeesukseen Kristukseen.

Herran Kansa ry