Oppi


Hare Krishna -mantra. Kuva: Krishna-liike

Opit perustuvat vedoihin. Keskeisimmät kirjat ovat Bhagavad-gita ja Srimad-bhagavatam. Kaikissa veda-opeissa on kolme kokonaisuutta: ymmärrys eri asioista ja niiden suhteista toisiinsa (sambandha), menetelmä (abhideya) ja päämäärä (prayojana).

Elävien olentojen ja Jumalan välisen suhteen sanotaan olevan "käsittämätön samanaikainen ykseys ja erillisyys", mikä tarkoittaa, että sielut ovat laadullisesti myös henkeä kuten Jumala, mutta määrällisesti heidän välillään on valtava ero. Kaikki elävät olennot ovat siis Jumalan pienen pieniä osasia ja kaikki on lähtöisin Hänen energiastaan.

Menetelmä on bhakti-jooga eli antaumuksellinen palveleminen ja sen seuraaminen on keskeisintä muiden kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. Menetelmä sisältää yhdeksän eri osaa, joista oleellisin ja tunnetuin on Jumalan pyhien nimien yhteinen toistaminen eli kirtana. Tuosta suuresta mantrasta eli Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Krishna-uskonto onkin tunnettu ympäri maailman.

Lopullisena tavoitteena eli päämääränä on saavuttaa puhdas rakkaus Jumalaan ja palata takaisin henkiseen maailmaan. Sivutuotteena sielu vapautuu tällöin syntymän ja kuoleman kiertokulusta eli samsarasta.

Timo Kuivanen, Måns Broo & Tapio Paljakka