Kristiyhteisö

Jumalakäsitys

Kolminaisuus: Isä-Jumala, Poika-Jumala ja Henki-Jumala

Alkuhistoria

Viime vuosisadan alkupuolella ryhmä nuoria opiskelijoita ja teologeja etsi uusia kristillisen elämän muotoja. Rudolf Steinerin ja antroposofian avulla he löysivät tien kristinuskon syvempään ymmärtämiseen ja saivat siten uutta sisältöä uskonnolliselle elämälle. Uskonnollisen uudistamisen liike syntyi, kun 45 henkilöä perusti Kristiyhteisön Sveitsissä syyskuussa 1922, itsenäisesti mutta Rudolf Steinerin tuella. Naispappeus oli Kristiyhteisössä alusta alkaen itsestään selvyys. Kristiyhteisö on kasvanut ja toimii tällä hetkellä kaikkialla siellä, minne se on kutsuttu; seurakuntia on Euroopan lisäksi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Japanissa, eteläisessä Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Opetukset

Kristiyhteisöllä ei ole opinkappaleita (dogmeja), sen sijaan on uskontunnustus, johon jokainen voi yhtyä siinä määrin kuin itse kokee mahdolliseksi. Uskontunnustuksesta käy ilmi, että perustana on kolminaisuus: maailman perustana on Isä-Jumala, maailmassa luo Poika-Jumala, Kristus ja Henki-Jumala valaisee parantaen maailmassa. Kristiyhteisön toiminnan perustana ovat seitsemän sakramenttia ja papeilla on opetuksen vapaus. Uuden Testamentin evankeliumit ovat keskeinen osa kaikkia sakramentteja ja rituaaleja.

Pyhät kirjat ja kirjoitukset

Uuden Testamentin evankeliumit ovat keskeinen osa kaikkia sakramentteja ja rituaaleja.

Yhteisö ja toiminta

Kristiyhteisöllä on kaksi kappelia Suomessa, Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi toimintaa on useilla muillakin paikkakunnilla. Ehtoollispalvelus, Ihmisen Vihkitoimitus on keskeinen sakramentti. Toimitetaan kasteita, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, ripin sakramentti ja viimeinen, pyhä voitelu. Lisäksi on Lasten kirkko alle konfirmaatioikäisille ja hautauksen rituaali. Kristiyhteisö järjestää leirejä perheille ja nuorille, viikonloppuseminaareja ja vuoden juhlia pienille lapsille.

Pyhät paikat ja rakennukset

Kristiyhteisöllä on kaksi kappelia Suomessa, Helsingissä ja Tampereella

Vakiintuminen Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä toimintaa 11 paikkakunnalla. Jäseniä on n.250. Seurakuntien ohjelmat ja tietoa toiminnasta löytyy osoitteesta www.kristiyhteiso.fi

Linkit

Kristiyhteisö (kristiyhteiso.fi)