Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko rekisteröitiin virallisesti Suomessa vuonna 1948. Kirkko, jonka jäseniä sanotaan toisinaan mormoneiksi, uskoo olevansa palautettu Jeesuksen Kristuksen kirkko. Kirkon uskonkäsitykset, opetukset, valtuus ja rakenne ovat samat kuin alkukirkossa, jonka Kristus perusti maanpäällisen palvelutyönsä aikana. Kristuksen apostolit profetoivat, että Kristuksen perustama kirkko lakkaisi olemasta maan päällä ja että Hän palauttaisi sen ennen toista tulemistaan.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko uskoo, että vuonna 1820 Jeesus Kristus alkoi palauttaa kirkkoaan profeetta Joseph Smithin kautta. Vaatimattomasta alusta kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi, ja siinä on nykyisin lähes 12 miljoonaa jäsentä. Kirkkoa johtaa profeetta ja kaksitoista apostolia.

Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko