Historia

Nuori 14-vuotias poika Joseph Smith tutki Raamattua vuonna 1820 New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Erityisesti Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun jakeet 5-6 jäivät voimakkaasti hänen mieleensä. Sen perusteella hän rukoili voimallisesti Jumalaa ja vastauksena rukoukseen hän näki näyn, jossa Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle.


Joseph Smith tutkii Raamattua. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Siitä lähti liikkeelle muinaisen Jeesuksen Kristuksen kirkon palautus maailmaan Joseph Smithin kautta. Myöhemmin hänen luonaan vieraili myös enkeli Moroni. Useiden ilmoitusten kautta hänelle paljastettiin myös muinaisten levyjen kätköpaikka ja jumalallisen johdatuksen kautta hän käänsi nuo levyt englanniksi. Käännös painettiin vuonna 1830 kirjana, jonka nimi on Mormonin kirja ja jonka merkitys on jokaisen itse arvioitavissa.

Kirkko perustettiin 6.4.1830 Fayettessa New Yorkin osavaltiossa. Tuosta tapahtumasta alkoi kirkon jatkuva kehitys ja kasvu. Kirkko joutui kokemaan alusta alkaen monia vainoja. Vainojen vuoksi kirkko siirtyi New Yorkin osavaltiosta ensin Kirtlandiin Ohioon ja sitten Missouriin ja sieltä Illinoisiin, jonne perustettiin Nauvoo- niminen kaupunki. Siitä kasvoi pian suurempi kuin samassa osavaltiossa sijaitseva Chigago.


Kirkon perustamiskokous 1830. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Nauvoossakaan kirkon jäsenet eivät saaneet viipyä pitkään, vaan heidät pakotettiin lähtemään sieltä 1846, jolloin kirkko siirtyi länteen Kalliovuorille, jossa kirkon jäsenet asettuivat Suuren Suolajärven laaksoon ja sen ympäristöön. Tämä pioneerien muuttoliike oli merkittävä osa Yhdysvaltojen lännen asutusta. Suuren Suolajärven alueesta muodostui sittemmin Utahin osavaltio. Nykyisin kirkko on yleismaailmallinen ja toimii yli 160 maassa.

Kirkko aloitti lähetystyön hyvin pian perustamisensa jälkeen ja Euroopassa ensimmäiset käännynnäiset liittyivät kirkkoon jo 1830-luvun lopulla. Sittemmin kirkko kasvoi eniten eurooppalaisista siirtolaisista, jotka tulivat mm. Englannista, Irlannista, Saksasta ja Skandinaviasta, sekä muista Euroopan maista. Myöhemmin tulivat mukaan Keski- ja Etelä-Amerikka sekä Tyynen meren alueet. Nykyisin myös Aasiassa ja Afrikassa on paljon kirkon jäseniä.

Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko