Jäsenmäärä

Kirkko on rekisteröity Suomessa vuonna 1948, vaikka toiminta alkoi jo 1800-luvulla vähäisessä määrin. Sodan jälkeisen nopeamman kasvun jälkeen kirkon jäsenmäärä on tasaantunut ja kasvanut sitten sangen verkkaisesti. Vuoden 2004 lopussa jäsenmäärä oli noin 4300 jäsentä jakautuneena 30 seurakuntaan ympäri koko maan. 

Maailmanlaajuinen kirkko perustettiin vuonna 1830 New Yorkin valtiossa Yhdysvalloissa ja miljoonan jäsenen raja ylitettiin vasta 1947. Sen jälkeen jäsenmäärä on kasvanut sangen nopeasti eri puolilla maailmaa, ollen tällä hetkellä vähän yli 12 miljoonaa. Suurin osa jäsenistä on Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Seurakuntia on eri puolilla maailmaa yli 26 000.

Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko