Oppi

Kirkon oppi perustuu Raamattuun ja kirkon profeettojen saamiin ilmoituksiin. Kirkko uskoo, että kristinusko poikkesi alkuperäisestä Kristuksen perustamasta kirkosta tulevien vuosien aikana.


Apostolit ennen. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Poikkeaminen oli kuitenkin kirkon opetusten mukaan nopeampaa kuin yleensä ajatellaan, jopa niin, että tuo alkuperäinen kirkko ja sen eräät tärkeät opetukset hävisivät heti apostolisen ajan jälkeen. Siksi kirkko ei ole sitoutunut opillisesti apostolisella ajalla pidetyn, Uudessa Testamentissa mainitun, Jerusalemin kirkolliskokouksen jälkeisten kirkolliskokousten oppeihin.

Oleellisin luopumukseen vaikuttanut seikka oli apostolisen valtuuden päättyminen apostolien kuolemaan. Näin jumalallinen yleisvaltuus kirkon johtamiseen loppui ja tuo valtuus piti uudelleen palauttaa. Se tapahtui kirkon palauttamisen yhteydessä 1800-luvun alussa ensin Johannes Kastajan ja sitten Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ilmestyessä Joseph Smithille ja palauttaessa pappeuden valtuuden maan päälle.

Kirkon tärkein opetus on, että Jumala ja Jeesus Kristus elävät ja ovat kiinnostuneita ihmisistä nyt niin kuin ennenkin ja että ihmisillä on mahdollisuus kuoleman jälkeen päästä takaisin heidän luokseen olemalla kuuliaisia evankeliumin opetuksille ja toimituksille.
Kirkon johdossa on profeetta, joka voi jatkuvasti saada ilmoitusta Jumalalta ja sen myötä voi syntyä myös uusia pyhiä kirjoituksia. Kirkossa ei ole palkattua papistoa vaan yleinen pappeus. Sen voivat saada kaikki yli 12-vuotiaat miehet. Pappeus tarkoittaa Jumalalta tullutta valtuutta toimia kirkon pyhissä toimituksissa ja palvella lähimmäisiään. Joseph Smith siirsi pappeuden kätten päällepanon kautta muille ja se on edelleen siirtynyt samalla tavoin kaikille niille, joilla se kirkossa nyt on.


Apostolit nyt. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen KirkkoVaikka ainoastaan miehillä on pappeus, naiset ovat kuitenkin kirkon alusta alkaen olleet täysin tasa-arvoisia kirkossa ja evankeliumin opetuksissa. He osallistuvat moniin eri tehtäviin seurakunnassa, mm. johtaen, opettaen, puhuen ja pitäen rukouksia kokouksissa.

Kirkon uskonkappaleet

Kirkon uskonkappaleet, jotka Joseph Smith kirjoitti:

 1. Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja Hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.
 2. Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omien syntiensä eivätkä Adamin rikkomuksen tähden.
 3. Me uskomme, että kaikki ihmiset voivat pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta olemalla kuuliaiset evankeliumin laeille ja toimituksille.
 4. Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat: ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen, Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.
 5. Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittaakseen sen toimituksia ihmisen täytyy olla Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on valtuus.
 6. Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimeniin, opettajiin, evankelistoihin jne.
 7. Me uskomme kielten, profetian, ilmoituksen, näkyjen, terveeksitekemisen, kielten selittämisen jne. lahjaan.
 8. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme, että myös Mormonin Kirja on Jumalan sanaa.
 9. Me uskomme kaiken sen, mitä Jumala on ilmoittanut, ja kaiken, mitä Hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että Hän on vielä ilmoittava monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.
 10. Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen, kymmenen sukukunnan takaisin tuomiseen ja siihen, että Siion (Uusi Jerusalem) perustetaan Amerikan mantereelle; että Kristus on henkilökohtaisesti hallitseva maan päällä ja että maa on tuleva uudistetuksi ja saava paratiisillisen kirkkautensa.
 11. Me väitämme, että meillä on oikeus palvella kaikkivaltiasta Jumalaa omantuntomme vaatimusten mukaisesti, ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelevatpa he miten, missä ja mitä tahansa.
 12. Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitusmiehille ja esivalloille tulee olla alamainen ja että tulee kunnioittaa, noudattaa ja ylläpitää lakia.
 13. Me uskomme, että tulee olla vilpitön, totuudellinen, puhdas, toisen parasta halajava ja hyveellinen ja että tulee tehdä hyvää kaikille; niinpä voimmekin sanoa seuraavamme Paavalin kehotusta - me uskomme kaikki, me toivomme kaikki, me olemme kärsineet paljon ja toivomme voivamme kestää kaikki. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.
Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko