Pyhät kirjat

Kirkolla on neljä virallisesti hyväksyttyä pyhää kirjaa.

  1. Raamattu, Suomessa on käytössä tällä hetkellä ev.lut. kirkolliskokouksen vuonna 1992 hyväksymä painos.
  2. Mormonin kirja eli toinen todistus Kristuksesta, on Raamatun rinnakkaisteos. Se kertoo Jerusalemista Amerikkaan muuttaneiden israelilaisten perheiden ja näiden jälkeläisten lähinnä uskonnollisesta historiasta, alkaen vähän ennen juutalaisten viemistä Babylonian vankeuteen noin vuonna 600 eKr. Se kertoo näiden perheiden matkasta Palestiinasta Amerikan mantereelle sekä heidän ja heidän jälkeläistensä kohtaloa ja kuuliaisuutta evankeliumin opeille aina noin vuoteen 400 jKr.
    Mormonin kirjaa on painettu jo yli 100 miljoonaa kappaletta ainakin 106 eri kielellä.
  3. Oppi ja liitot -kirja sisältää nykyajan profeettojen saamia ilmoituksia. Pääosa käsittää Joseph Smithin kirkon alkutaipaleella saamia ilmoituksia.
  4. Kallisarvoinen helmi sisältää myös Joseph Smithin saamia ilmoituksia, hänen lyhyen oman historiansa sekä hänen Jumalan avulla kääntämiään muinaisia aikakirjoja.
Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko