Tärkeimmät juhlapäivät

Kirkko ei ole erikseen nimennyt mitään varsinaista juhlapäivää, vaan jokainen sunnuntai on Herralle pyhitetty päivä ja jäsenten toivotaan tällöin käyvän kirkon jumalanpalveluksessa ja pyhäkoulussa kirkon kappeleissa, joksi kirkkorakennuksia kutsutaan. Suomessa kirkolla on pääasiassa omia kappeleita eri puolella maata, joissa seurakunnat kokoontuvat.

Juhlapäivän luonteisiksi voitaisiin katsoa myös kirkon puolivuosittaiset Salt Lake Cityssä pidettävät yleiskonferenssit, jotka nykyisin ovat maailmanlaajuisia, sillä ne lähetetään lähes kaikkiin kirkon seurakuntiin eri maissa satelliitin kautta. Paikallisella tasolla taas pidetään  puolivuosittaisia vaarnakonferensseja, jolloin vaarnan eri seurakunnat kokoontuvat yhteen.

Muita yleisiä kirkollisia juhlia, kuten esimerkiksi joulua ja pääsiäistä vietetään lähinnä perhepiirissä, kukin maansa tapojen mukaan.

Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko