Toimintamuodot

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensisijaisia toimintamuotoja ovat kokoukset, julkaisutoiminta, lähetystyö ja avustustoiminta.

Vierailukohteita luokille

Koulujen luokat ovat tervetulleita vierailemaan kirkon kappeleissa eri puolilla maata. Samassa yhteydessä voidaan järjestää kirkon toiminnan esittely. Kirkon jäsenet voivat myös useilla paikkakunnilla tulla esittelemään kirkkoa kouluille, jos näin halutaan.

Kirkolla ei ole palkattua henkilökuntaa, joten vierailusta on sovittava etukäteen. Yhteystiedot löytyvät kirkon sivuilta internetistä.

Kokoukset


Jumalanpalvelus. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Kirkon pääasiallinen toiminta tapahtuu sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä. Kaikkia jäseniä on kehotettu osallistumaan perheinä jumalanpalvelukseen joka sunnuntai. Jumalanpalvelus on yksinkertainen sisältäen Herran ehtoollisen sekä rukouksia ja puheita, joita jäsenet pitävät. Varsinaisen jumalanpalveluskokouksen lisäksi sunnuntaihin liittyy evankeliumin oppimiseen tarkoitetut pyhäkoulu, naisten kokous sekä miehille pappeuskokous. Lapsille eri ikäryhmissä järjestetään sunnuntaisin omaa toimintaa johon liittyy evankeliumin opetusta ja askartelua sekä viikolla harrastustoimintaa. Myös nuorille järjestetään viikolla erilaista toimintaa evankeliumin oppimiseen tähtäävien seminaarin ja instituutin lisäksi.

Julkaisutoiminta

  • Kirkon kansainvälinen kuukausijulkaisu suomenkielisenä on nimeltään Liahona ja englanninkielisenä Ensign. Kumpikin julkaisu on vapaasti tilattavissa.
  • Kirkko julkaisee paljon oppimateriaalia eri kielillä seurakuntien käyttöön.
  • Kirkon johtajat ja jäsenet kirjoittavat ja julkaisevat paljon kirjoja evankeliumia ja kirkon opetuksia käsittelevistä aiheista. Nämä ovat lähinnä englanninkielisiä.
  • Kirkko käyttää myös paljon satelliittilähetyksiä, jotka tavoittavat lähes koko jäsenkunnan.

Lähetystyö

Kirkko on alusta asti painottanut Kristuksen lähetystyökäskyä evankeliumin viemisestä kaikkeen maailmaan. Kirkolla on tällä hetkellä yli 50.000 lähetyssaarnaajaa noin 160 eri maassa. Lähetystyötä tekevät nuoret miehet, joskus myös naiset, ennen ammattiin liittyvän varsinaisen opiskelun alkamista. Lähetystyöaika on yleensä noin kaksi vuotta, naisilla vähän vähemmän.
Lähetystyö tapahtuu jokaisen lähetyssaarnaajan omalla kustannuksella ja usein myös perheen tai seurakunnan tuella.

Myös eläkkeellä olevilla aviopareilla on mahdollisuus toimia lähetyssaarnaajina tai tarjota omaa osaamistaan erilaisissa avustus- ja koulutustehtävissä erityisesti kehitysmaissa.


Lähetyssaarnaajia. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lähetystyön tarkoituksena on saada ihmiset seuraamaan Kristusta ja elämään Hänen julistamansa evankeliumin opetusten mukaan. Sen vuoksi lähetystyötä tehdään myös niin kutsutuissa kristityissä maissa, koska kirkon näkemyksen mukaan evankeliumin seuraamisessa kysymys on henkilökohtaisesta asiasta, johon jokaisen pitää itse ottaa kantaa. Lähetystyötä tehdään myös kirkon omassa piirissä niiden parissa, jotka ovat jääneet pois toiminnasta.

Avustustoiminta


Kirkon avustustoimintaa. Kuva: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Kirkko toimii aina kokonaisuutena, eikä sillä ole varsinaisia erillisiä avustusjärjestöjä. Kirkko on osallistunut voimakkaasti erilaisten katastrofien seurausten lievittämiseen ja toimittanut apua joko rahana tai yleisimmin tarvikkeina ja henkilökohtaisena vapaaehtoistyönä. Kirkon apu toimitetaan yleensä suoraan perille. Joskus tilanteesta riippuen apu toimitetaan yhteistyössä esimerkiksi Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun tai jonkun muun luotettavan järjestön kanssa.

Kirkko saattaa myös pyytää jäseniä avustamaan siten, että kirkon jäsenet paastoavat ja luovuttavat näin säästyneet rahat katastrofiapuun.

Kari Haikkola | Tiedottaja, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko