Milloin opetussuunnitelman perusteet omaavat uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat tulivat Suomeen?

Tälle sivulle on koottu ne uskonnot tai uskonnolliset yhdyskunnat, joilla on uskonnon opetussuunnitelmien perusteet peruskoulussa ja/tai lukiossa. Lisää tietoa Suomen uskonnollisesta kentästä löytyy Uskonnot Suomessa -sivustolta. Hankkeen sivuilta löytyy esimerkiksi kattava lista Suomessa toimivista ja toimineista uskonnollisista yhteisöistä, sekä sellaisista yhteisöistä, järjestöistä, liikkeistä ja organisaatioista joiden toiminta-ajatus, opetus tai elämänfilosofia on ainakin osittain peräisin jostain uskonnolliseksi luokiteltavasta perinteestä. Hakutuloksen voi rajata esimerkiksi uskontoperinteen tai paikkakunnan mukaan. (Kirkon tutkimuskeskus ja Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry)
Uskonnot Suomessa

Lisää suomalaisesta uskonnollisuudesta:

  • Ketola, Kääriäinen, Nokelainen, Sakaranaho, Sama´neh ja Vuorio Hellmann. 2004 Suomalaisen uskonnon Arkki. Helsinki.
    Kirjan lopusta löytyy aikajana suomalaisen uskonnon päätapahtumista sekä uskonnollisista liikkeistä ja vähemmistöistä Suomessa.
  • Kääriäinen, Niemelä ja Ketola. 2003. Moderni kirkkokansa. Kirkon Tutkimuskeskuksen julkaisuja 82. Jyväskylä.

Huomaathan, että tämä aikajana EI kata kaikkia uskontoja ja uskonnollisia yhdyskuntia, vaan kyse on suomalaisessa koulujärjestelmässä opetussuunnitelman perusteet omaavien uskontojen saapumisesta Suomeen!

1100-luku

Katolinen kristillisyys
Varsinaisesti kirkollisen toiminnan alkuna pidetään vuotta 1155, jolloin Ruotsin kuningas Eerik tuli piispa Henrikin kanssa Suomeen ensimmäiselle ristiretkelle.
Katolinen kirkko Suomessa

Ortodoksinen kirkko
Venäjältä 1100-luvulla
Ortodoksiset kirkot (Uskonnot Suomessa)


1500-luku

Protestanttinen luterilaisuus saapui Suomeen läntisen kirkon uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla.
Evl.fi-verkkopalvelu

Ruotsin (Ruotsi-Suomen) kirkko katolisesta luterilaiseksi Västeråsin valtiopäivien päätöksellä vuonna 1527. (Noviisi, 186)


1800-luku

Islam
Suomeen tuli 1800-luvun alussa Venäjän armeijan mukana jonkin verran muslimeita. Myös turkinsukuiset tataarit tekivät Suomeen kauppamatkoja Venäjältä ja useat heistä asettuivat asumaan Suomeen 1870/80-luvulla.

Juutalaisuus
Juutalaiset saapuivat Suomeen 1800-luvun puolivälin molemmin puolin.
Edu.fi, Daniel Weintraub

Suomen Vapaakirkko
Tyypiltään vapaakirkollisia herätyksiä syntyi Pohjanmaan ja Uudenmaan rannikkoseuduilla jo 1870-luvun lopulla. 1880-luvulla herätyssaarnaaja lordi Radstockin käynti loi yhteyksiä näiden herätyspiirien välille, jolloin herätykset muodostivat liikkeen.
Suomen Vapaakirkko
Edu.fi, Hannele Rantanen

Suomen Adventtikirkko
Adventtikirkon toiminta alkoi Suomessa vuonna 1892, jolloin Helsinkiin saapui Ruotsin Adventtikirkon esimies Olof Johnsson sekä kaksi seurakuntatyöntekijää. Suomessa ensimmäinen adventtiseurakunta perustettiin Helsinkiin 1894.
Suomen Adventtikirkko


1900-luku

Juutalaisuus
Laki, joka takasi Suomessa asuville juutalaisille täydet kansalaisoikeudet, astui voimaan 1.1.1918. Juutalaisia seurakuntia on Suomessa ollut Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Tampereella. Kolme ensiksi mainittua rekisteröitiin pian kansalaisoikeuksien myöntämisen jälkeen, Tampereen seurakunta vasta viime sodan jälkeen.
Edu.fi, Daniel Weintraub

Jehovan todistajat
Suomessa Jehovan todistajien toiminta käynnistyi 1910, ja se rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 31.5.1945
Uskonnot Suomessa

Herran Kansa ry
Herran kansan toiminta alkoi vuonna 1915. Liikkeen perusti saarnaaja Pekka Mikkonen. Herran Kansa ry rekisteröitiin vuonna 1940 ja sen keskuspaikkana on Pyhäselän kunta Pohjois-Karjalassa.
Edu.fi, Herran Kansa ry

Suomen Vapaakirkko
rekisteröityi kirkoksi vuonna 1923.
Suomen Vapaakirkko

Islam
Vuonna 1925 tataarit rekisteröityivät uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Tataarit olivat lähes ainoita suomalaisia muslimeita aina sodan jälkeisen kaupungistumisen aikoihin saakka. Vähitellen maahan saapui yksittäisiä muslimeita opiskelun, työn tai avioliiton kautta. 1980-luvulle tultaessa heitä oli jo useita satoja tataarien lisäksi. Kotoisin he olivat etupäässä Pohjois-Afrikasta ja Turkista. Tämän ryhmän muslimit perustivat Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan Helsinkiin vuonna 1987, joka oli siis ensimmäinen ei-tataarien seurakunta maassa.

Sen jälkeen Suomessa on rekisteröity useita islamilaisia uskonnollisia yhdyskuntia. Mm. pakolaiset, turvapaikanhakijat, siirtolaiset ja suomalaiset käännynnäiset ovat lisänneet muslimiväestön määrää Suomessa.
Suomessa toimivat uskonnolliset yhteisöt (Uskonnot Suomessa)

Katolinenkirkko Suomessa
merkittiin 1929 uskonnonvapauslain nojalla uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
Katolinen kirkko Suomessa

Bahá’í
Säännöllinen toiminta alkoi vuonna 1938. Bahá'í-usko hyväksyttiin Suomen asetuskokoelmassa itsenäiseksi uskonnoksi vuonna 1963.
Suomen bahá'í-yhteisö
Edu.fi, Bahai

Suomen Adventtikirkko
rekisteröitiin uskonnollisena yhdyskuntana vuonna 1943.
Suomen Adventtikirkko

Buddhalaisuus
Helsingissä alettiin kokoontua Buddhan opin merkeissä talvella 1943-44. Suomen buddhalainen ryhmä rekisteröitiin yhdistykseksi pari vuotta myöhemmin. Buddhismin ystävät - Buddhismens Vänner ry:n perustamiskokous pidettiin helmikuun 21. päivänä vuonna 2490 jälkeen Buddhan (1947). (Toisaalta jo 1740-luvulla Vanhan Suomen alueelle Karjalan kannakselle tuli kasakoiden mukana myös jonkin verran Volgan alajuoksun kalmukkimongoleja. Kirkonkirjoista löytyy mainintoja noista oudoista muukalaisista, jotka tunnustavat "kalmukinuskoa", toisin sanoen buddhalaisuutta.)
Buddhalainen tiedotuspalvelu

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Rekisteröitiin Suomessa vuonna 1948.
Edu.fi, Kari Haikkola

Kristiyhteisö
tuli Suomeen vuonna 1967. Suomessa on neljä rekisteröityä seurakuntaa, Helsingissä, Tampereella, Ekenäsissä ja Lahdessa.
Edu.fi, Pentti Kaiponen

Krishna-liike levisi Suomeen Ruotsin kautta vuonna 1981. Helsinkiin perustettiin temppeli jo seuraavana vuonna. Vuonna 1984 liike rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi nimellä Krishna-liike ISKCON Suomessa.
Edu.fi, Måns Broo & Tapio Paljakka