Organisaatio


Siunaaminen. Kuva: Päivä Osakeyhtiö

Seurakuntaan liittyminen

Vapaakirkon jäseniksi otetaan uudestisyntyneitä kristittyjä. Suomen Vapaakirkon tunnustuksen mukaan usko Kristukseen ja tämän uskon tunnustaminen ihmisten edessä on seurakuntayhteyden perusta.

Seurakunnan johtaminen

Seurakunnan asioista päätetään seurakunnankokouksessa, joka sääntömääräisesti kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Seurakunnan hallituksena on sen vanhimmisto, jonka tehtävänä on pitää huolta seurakunnasta ja sen asioista.

Koko kirkkokunnan asioista päätetään Vapaakirkon sääntömääräisissä kokouksissa, joita on vuosittain yleensä kaksi. Kukin seurakunta valitsee omat edustajansa, joiden välityksellä seurakunnat siis käyttävät Vapaakirkon asioissa ylintä päätäntävaltaa.

Vapaakirkolla on hallitus, jonka tehtävänä on pitää huolta kirkon eri työmuodoista, toiminnasta ja omaisuudesta.

Vapaakirkon johtajana on kirkkokunnanjohtaja. Hän johtaa ja valvoo Vapaakirkon työtä ja vastaa sen asioiden hoidosta. Eri toimialoilla on omat johtajansa esim. lähetysjohtaja, koulutuksen toimialajohtaja ja nuorisotyönjohtaja.

Vapaakirkko pyrkii kantamaan vastuuta yhteiskunnallisista ja hengellisistä asioista yhdessä muiden kanssa. Seurakuntien itsenäisyyden pohjalle rakentunut Suomen Vapaakirkko on kehittynyt ehjäksi ja yhteistyökykyiseksi vapaakirkolliseksi liikkeeksi.

Rahoitus

Ilman verotusoikeutta ja yhteisöverotuloja Vapaakirkko rakentaa ja ylläpitää yli sataa omaa tai vuokrattua kokoontumistilaa ja toimii niissä. Se palkkaa työhönsä eri sektoreille Suomeen n. 150 työntekijää ja lähetystyöhön n. 40 työtekijää 12-15 lähetyskentälle. Sillä on oma teologinen opisto, se tekee aktiivista nuorisotyötä ja merkittävää sosiaalista työtä ja sillä on 10 hautausmaata.

Kaiken lähtökohtana on, että ihmiset antavat omastaan vapaaehtoisesti. Vapaakirkossa opetetaan, että jokainen voi antaa täysin sen mukaan, miten sydämessään kokee. Se on Jumalalle kelvollinen uhri. Veroja ei vaadita eikä kymmenyksiä (10% tuloista) seurata. Omaisuus on jokaisen omaa ja taloudellinen uhraaminen on täysin jokaisen omassa harkinnassa. Seurakunnissa on ihmisiä, jotka antavat Raamatun opetuksen mukaan kymmenen prosenttia tuloistaan (kymmenykset) seurakunnalle. Jotkut laittavat rahan kolehtipussiin, toiset suoraan pankkitilille.

Vapaakirkolla on myös liiketoimintaa, kuten Hotelli Anna Helsingissä. Annankin kiinteistö on aikanaan rakennettu vapaaehtoisilla lahjoilla. Santalan kartano, jossa toimii Suomen teologinen opisto on myös saatu lahjoituksena. Kehitysyhteistyöhön ja nuorisotyöhön tulee jokin verran valtion apurahaa, mutta sen osuus kokonaisbudjetissa on vähäinen.

Hannele Rantanen | Vapaakirkko