Seurakunta


Seurakunta. Kuva: Päivä Osakeyhtiö
Seurakunta on uskonyhteisö. Se koostuu uskovista ihmisistä, jotka tahtovat kuulua siihen. Seurakunta on avoin kaikille, jotka uskovat Jeesukseen ja ovat valmiita tunnustamaan uskonsa. Seurakunta on pyhä. Se ei tarkoita sitä, että sen jäsenet olisivat täydellisiä tai että he tekisivät seurakunnasta pyhän. Seurakunnan pyhyys on Kristuksen pyhyyttä ja täydellisyyttä.

Vapaakirkon muodostavat itsenäiset seurakunnat, jotka hyväksyvät Vapaakirkon tunnustuksen, yhdyskuntajärjestyksen ja uskonnonharjoitusmuodon.

Hannele Rantanen | Vapaakirkko