Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

På gång (EDU.fi)

Zooma in på historia 7–9 -elevens webbuppgifter har publicerats

Zooma in på historia 7–9 är ett läromedel som består av läroboken och elevens webbuppgifter.

Smarta läsare

Smarta läsare är ett läsdiplom som består av bokbrickor som är riktade till elever i olika åldrar. Brickorna har namngetts enligt personer i böcker.

X-libris

Ett spel för att stöda och inspirera till litteraturstudier på årskurserna 7-9. Det finns olika teman som behandlas med hjälp av olika uppgifter.

Tid och rymd – min plats i solsystemet

Välkommen att studera solsystemet. Tid och rymd är ett digitalt läromedel som ger eleven en möjlighet att bekanta sig med solsystemet på ett inspirerande sätt. Språket är enkelt men illustrativt.

SKAM

Nytt gratis undervisningsmaterial om SKAM

Utbildningsportalen nordeniskolen.org erbjuder nu ett spännande läromedel med utvalda klipp från SKAM för elever i årskurserna 7–10.

Norden i skolen

Nu blir det ännu roligare att undervisa i grannspråk

Undervisningsportalen erbjuds gratis till alla nordiska skolor. Bakom initiativet står Föreningarna Norden och Nordiska Ministerrådet.

Anmäl din läroinrättning till Ungdomsvalet som ordnas i samband med presidentvalet 2018!

Ungdomsvalet är ett utmärkt undervisnings- och läroevenemang för alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet runtom i Finland. I Ungdomsvalet röstar de unga i läroinrättningen om vem som skulle bli de ungas president i Finland. Avsikten är att stöda elevernas och studenternas intresse för val.

Nudlar och pannkaka - lärarhandledningen har publicerats

Lärare i svenska som andraspråk! Använder du läromedlet Nudlar och pannkaka? Kom ihåg att utnyttja ljudfilerna och det extra material som finns i lärarhandledningen.

e-läromedel för yrkesutbildningen i svenska som andraspråk

I serien ingår sju olika yrkesrum. De är Frisörsalong, Mjölkgård, Supermarket, Restaurangkök, Kontor, Garage och Patientrum.

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.

Modersmålsprovet i studentexamen förnyas

Hösten 2018 ordnas för första gången ett digitalt studentprov i modersmålet. Sektionen för modersmålet vid Studentexamensnämnden presenterar de allmänna riktlinjerna för provet.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9?

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Anvisningarna för gymnasiediplomen år 2016-2017 är publicerade

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningarna för gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen för läsår 2016-2017. Anvisningarna för diplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teaterkonst finns tillgängliga på Edu.fi.

LP2016 - stödmaterial för läroplansgrunderna i den grundläggande utbildningen

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.

Nya modeller för genomförande av integrationsutbildningen

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med arbets- och näringsministeriet beskrivit nya eventuella modeller för genomförandet av integrationsutbildningen för vuxna invandrare.

Svamputflykt

e-Läromedlet Svamputflykt består av sex olika avsnitt med övningar i anknytning till svampplockning. Syftet med materialet är göra elever i årskurs 3-6 med svenska som andraspråk bekanta med våra svampar och med vår svampplockningskultur. e-Läromedlet är gratis och producerat av Utbildningsstyrelsen.