Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Kopiraittila skola - nytt digitalt läromedel kring upphovsrättsfrågor

I läromedlet Kopiraittila skola finns uppgifter i spelform kring upphovsrättens grundbegrepp, källhänvisningar och användning av verk. Materialet uppfyller läroplansmålen för den grundläggande utbildningen vad gäller upphovsrätt. Kopiraittla skola kan användas som en helhet på en eller två lektioner eller som separata bitar, även som repetition. I lärahandboken finns timplaner för varje årskurs samt material som kan användas som stöd i undervisning i de högre årskurserna. I lärarhandboken finns även information kring skolornas licenser.

Kopiraittila skola är producerat av Kopiosto rf.

Kopiraittila skola

Läromedlet riktar sig till den grundläggande utbildningen och är producerat av Kopiosto rf.