Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

LP2016 –stödmaterial för läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2014 fastställt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder tas stegvis i bruk från 1.8.2016. Just nu utarbetar Utbildningsstyrelsen stödmaterial för läroplansgsgrundernas allmänna delar och för vart läroämne. Stödmaterialen publiceras på Edu.fi.

Följande stödmaterial på svenska är klara

Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla ämnen i den grundläggande utbildningen. Dessa stödmaterial hittas under respektive läroämne och rubriken LP2016-stödmaterial.

På finska finns i mars 2016 stödmaterial även för finska som andraspåk och litteratur samt finska och litteratur. Edu.fi - etusivu

De nyaste stödmaterialen gäller läroämnena svenska som andrapråk och litteratur samt huslig ekonomi. Dessutom finns nu stödmaterial till kriterierna för slutbedömningen i alla läroämnen.