Arbetssätt som stöder språkligt

På denna sida hittar du information om språkstimulerande aktiviteter och metoder, som Språkrumsskolorna använt sig av. Teckningarna har Språkrumsbarnen gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Språkrum

Projektet Språkrum hade som mål att hjälpa lärarna att bemöta den ökade språkliga heterogeniteten bland elever i svenskspråkiga skolor i Finland, och på så sätt stödja elevernas språkutveckling och identitet

Språkrums skolprojekt körde igång hösten 2001 i sex förskolor i speciellt finskdominerade eller starkt tvåspråkiga skolmiljöer i Finland. Projektet avslutade år 2008 när eleverna gick över till klass 7.

Relaterat

Barns språkutveckling (Folkhälsan)
Folkhälsans databas med språkstimulerande lekar för barn i åldern 1-12: Lekfullt med språk