Språkstödjande aktiviteter i förskolan

Projektet Språkrum har valt att ställa språkstödjande arbetssätt i centrum. På dessa sidor får du information om hur olika aktiviteter i förskolan stödjer barnens språkutveckling. Du får också ett smakprov på konkreta tips som förskollärarna i Språkrums projektskolor använt sig av under förskoleåret 2001-2002.

Mycket av det som beskrivs på dessa sidor (t.ex. sagor och språklekar) är även tillämpbart på klassrummet, förutsatt att det anpassas efter ålder och nivå. 

Den litteratur som använts som referensmaterial på dessa sidor finns under rubriken Referenser i menyn till vänster.