Fri lek

Genom den fria leken utvecklas språket. Barnen borde få vara ostörda i lagom stora grupper och de behöver avskärmade utrymmen och en bra utemiljö när de leker. Om det finns många barn med ett begränsat ordförråd på svenska måste man se till att hjälpa barnen med orden. Man kan även uppmuntra de barn som har rikt språk att hjälpa de andra språkligt och det är också viktigt att läraren själv hjälper barnen att förstå varandra i lekar och aktiviteter.

En del barn kanske undviker lekar där man pratar och föredrar springlekar och klätterlekar istället, vilket kan leda till att de halkar efter i språkutvecklingen. Andra barn kanske tar till knytnävarna eller saboterar leken i sin förtvivlan över att vare sig förstå eller kunna göra sig förstådd.

Det kan också vara en god idé att tänka över vilka möjligheter barnen har att under den fria leken helt konkret leka med språket. Man kan t.ex. fritt låta barnen spela spel där språket är i fokus (t.ex. Memory), ha bokstavsklossar som barnen får plocka i etc.