Referenser

Materialet om språkstödjande aktiviteter i förskolan är hämtat från dessa verk:

Benckert, Susanne (2001), Flerspråkiga barn i förskolan – hur gör man? I: Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Skolverket, s.75-83.

Benckert, Susanne (2001), Hur man kan arbeta med svenska som andraspråk med yngre elever, några exempel. I: Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Skolverket, s. 85-94.

Hagtvet, Bente & Pálsdóttir, Herdis (1998), Lek med språket. Natur och kultur.

Ladberg, Gunilla (2000), Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga minoriteter. Studentlitteratur. Lund.

Ladberg, Gunilla (1996), Barn med flera språk. Tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola och skola. Liber Utbildning Ab. Stockholm.

Med språket i centrum (2003), Oker-Blom, G., Sandvik M., Hyvönen s. (red). Utbildningsstyrelsen. Helsingfors.