Rutiner

Barnens språk behöver förankras i upplevelser och i sinnesuttryck. För att lära sig ord behöver de höra dem många gånger. Allt som görs dagligen kan därför användas för språk. Det är också viktigt att förskolläraren talar till allt han eller hon gör.

Rutinerna ger barnet trygghet men rutinerna kan också leda till att barnen kan, utan att egentligen förstå, gissa vad som sägs och göra det rätt. Då kan de vuxna överskatta barnens språkkunskaper. Språket behövs också som tankeredskap, utan koppling till här och nu. Därför är diskussioner om t.ex. sådant barnet varit med om viktiga, liksom också återberättandet av sagor och berättelser.