Språklekar  

Rim och ramsor – sånger och gåtor

Att rimma är ett bra sätt att leka med språket. Rimmen gör det lättare för barnen att komma ihåg orden och rimmen ger dem också förståelse för hur orden är uppbyggda. I Språkrums projektskolor har barnen t.ex. hittat på egna rim och sedan tillverkat egna rimböcker. Man har också använt sig av rimkort och lekt rimlekar.

Även genom sånglekar kan man öva rim och ramsor och också språkljud och barnen kan sjunga med även om alla barn inte förstår allting. Med hjälp av teckningar, flanografer eller föremål kan man ”illustrera” sången, så de språkligt svaga förstår. Hjälpmedlen stödjer också barnens minne. Också rörelser kan vara till hjälp när barnen ska lära sig förstå sången och minnas den. Många svenska barnvisor kan innehålla svåra ord, speciellt för de barn som inte har svenska som modersmål, men det är ändå viktigt att sjunga dessa sånger eftersom man på så sätt kan förmedla kulturarvet.

Också gåtor är spännande att jobba med. Barnen kan t.ex. också själva få hitta på gåtor. På det sättet utökar de sitt ordförråd och förmågan att beskriva saker.

Spel

Ett sätt att sätta fokus på barnens språkliga medvetenhet är spel där man i speciellt hög grad använder sig av språket. Memory och andra slag av spel där bilder eller ord är i fokus är lämpliga.

Tips på språklekar

Rimmaterial och kort med bokstäver finns tillgängliga för barnen. De får fritt plocka i korten och leka med dem. Det finns exempelvis kort med bilder på och under bilden står det vad den föreställer. Barnen ska då välja kort med bilder som rimmar; t.ex. korten med häst, väst och fest.
(Halmstadsgårdens daghem)

I förskolan finns en rimlåda. I den finns kort med bilder på. Barnen får var sitt kort ur lådan. Förskolläraren leder leken. Hon tar i tur och ordning upp ett kort ur lådan och säger exempelvis "Jag har en hatt". Då ska barnen titta på sina egna kort och den som har ett kort med något som rimmar på hatt ska räcka upp handen: "Jag har en katt". (Pyttis förskola)

Alla barn får hitta på egna rim. De samlas ihop till en "rimbok".

För att öva stavelser kan man klappa alla förskolebarns namn; ma-ri-a, jes-per o.s.v. Om man följer ett tema kan man införliva klappandet i det. I Klemetskog förskola har man exempelvis under ett rymdtema klappat planeternas namn och jämfört ordens längd samt rimmat på andra rymdord.

Att jämföra långa och korta ord kan man också göra med hjälp av rörelser: När barnen hör ett långt ord ska de sträcka på sig och när ordet de hör är kort ska de krypa ihop. (Chydenius förskola)