Temaarbete

Vid temaarbeten skapas många tillfällen att använda språket. Man kan söka information utanför skolan; t.ex. intervjua människor eller ta reda på fakta om något som intresserar eleverna. Att arbeta med barnens egna erfarenheter är värdefullt eftersom barnen då ser att de kan bidra med någonting och att deras bakgrund och språk är värdefulla, vilket stärker självförtroendet. 

Tips på temaarbete

Så här skriver Nina Plogman, förskollärare i Chydenius förskola, om ett av förskolans teman under vårterminen 2001:

"Vi letade efter särskilda kännetecken för Frankrike genom faktaböcker från biblioteket och genom de böcker och broschyrer barnen hämtade hemifrån. Barnen fick i uppgift att ta reda på hur Frankrikes flagga ser ut. Vi lärde oss sjunga Broder Jakob på franska samt att säga bonjour, merci och några andra uttryck. Vi "reste" till Frankrike med sången En gång far jag hela världen kring, och besökte kända platser och tittade på sevärdheter, åt på restaurang m.m. genom att dramatisera. Vi enades om några typiska kännetecken för landet: Triumfbågen, Eiffeltornet, Mona-Lisa, ost, vin och mat. Barnen gjorde "faktablad" om Frankrike där de målade flaggan, antecknade valutan och ritade och skrev minst två kännetecken. Vi läste en saga om Den lilla gycklarpojken som kom till ett kloster i Frankrike. Vi besökte biblioteket där Inger läste ur en fransk bok med fabler och ur en bok som handlade om en katt som reser till Beijing. Temaveckan avslutades genom att vi bakade franska batonger och åt dem kring ett Frankrike-inspirerat bord. Vi sade merci och bon appétit och sjöng Fréré Jaques kring bordet."

Så här beskriver Bettina Hiltunen, förskollärare i Klemetskog förskola, förskolans rymdtema under våren 2001:

"Januari. Vi började året med ett större tema om rymden. Barnen tillverkade egna rymdböcker, där de samlade allt material de arbetat med under denna period. Vi gjorde fina pärmar till rymdböckerna. Boken En himla rymdfärd av Mauri Kunnas var omtyckt. Vi diskuterade mycket kring boken och barnen lärde sig namnen på de olika planeterna. Vi klappade planeternas namn och jämförde längden på orden. Vi hittade på gemensamma rymdberättelser (två grupper). Berättelserna blev bra fastän några barn hade lite svårt att godkänna att någon annan fortsätter på en berättelse de själva börjat på. Barnen "skrev" också egna rymdberättelser.

Barnen gjorde egna planeter av ballonger och pappersmassa som vi sedan hängde upp i taket. Vi gjorde många rymdresor då vi låg på golvet och fantiserade oss ut i rymden. Barnen letade efter fakta i faktaböcker och några skrev själva lite fakta och namnen på planeter.
Vi arbetade också med rim. Vi rimmade på rymdord. Barnen gjorde varsin rimsnurra. Barnen valde i smågrupper en favoritramsa ur Nu skall här bli fest och "läste" sin ramsa för de övriga. De flesta var nu dukiga på att rimma."