Samarbete med biblioteken

Litteratur är en väsentlig del av undervisningen både i skolan och i förskolan och således utgör biblioteken en central samarbetspart i den läsinlärningsmetod som tillämpats inom projektet Språkrum.

De bibliotekarier som på projektskoleorterna verkar antingen i skolbiblioteket eller i kommunens bibliotek, har därför regelbundet bjudits in till Språkrums seminarier. Tillsammans med lärarna har de fått ta del av seminarieinnehållet och fått information om projektet och vad det går ut på.

Målet med detta samarbete mellan skola och skolbibliotek/kommunalbibliotek är att:

  • bibliotekarierna regelbundet kan ”bokprata” för klassen och handleda eleverna att låna intressanta och lämpliga böcker 
  • bibliotekarien kan tipsa lärarna om lämplig litteratur och om eventuella nyanskaffningar 
  • det ska vara möjligt att för en längre tid låna böcker från biblioteket till klassrummet. Bibliotekarierna kan t.ex. tillsammans med förskolläraren/klassläraren plocka ihop en tematisk boklåda för eleverna.