Whole Language

”Eleven lär sig ett språk och om detta språk lättare då han eller hon får bearbeta ett språk som är fullständigt och naturligt. Man skall alltså helst inte arbeta med onaturligt förenklat språk som förekommer i vissa läsinlärningsprogram, eller med övningar i basfärdigheter som tränar enbart enskilda delar av språket.” (webbsajten för National Council of Teachers of English, översättning från engelska; Gun Oker-Blom)

Helhetstänkande

Whole Language betonar ett helhetstänkande och har ett nära samband med den konstruktivistiska synen på lärande. Enligt denna syn skapar man själv kunskap om sin verklighet när man lär sig nya saker. Kunskap uppstår i kommunikation med andra människor och i samspel med andras uppfattningar. Detta betyder alltså att läraren inte kan överföra sin kunskap på eleverna, eftersom varje elev har tidigare erfarenheter, fördomar och trosföreställningar; man kan kanske kalla det för filter. Detta egna filter påverkar elevens föreställningar. Lärarens uppgift är i stället att skapa miljöer som maximerar elevens möjlighet att lära sig!

Läsinlärning enligt Whole Language

På Nya Zeeland har professor Mary Clay utvecklat en läsinlärningsmodell som baserar sig på detta helhetstänkande. Metoden går ut på att barnen lärs att läsa och skriva med hjälp av skönlitteratur och facklitteratur.

Det innebär följande:

  • Läroböcker ersätts av god skönlitteratur och goda faktaböcker
  • Litteraturen integreras i samtliga läroämnen i förskola och skola
  • Innehållet i böckerna bearbetas: Barnen berättar, skriver, dramatiserar, tecknar och sjunger etc. utgående från materialet.

Listiga räven-projektet är utarbetat efter Whole Language-synsättet.