Att lära sig flera språk

Skiljer sig tvåspråkiga barns språkinlärning från enspråkiga barns? Lär sig ett barn två språk långsammare än ett språk? Spelar det någon roll om barnet lär sig två språk från första början eller om det andra språket kommer in lite senare? Är det självklart att ett barn som felfritt talar ett språk också kan använda språket för att tänka, ta in information och lösa problem, så som man gör i skolan?
På dessa sidor redogörs kort för vilka faktorer som är av vikt vad gäller de tvåspråkigas språkinlärning. Läs också om skillnaden mellan att kunna använda språket som ytflyt och att ha språket som tankeverktyg.