Myter om tvåspråkighet

Enspråkiga människor uttrycker ofta beundran över att en del talar flera språk flytande. Men visst kan man också, både i Finland och utomlands, stöta på fördomar om just tvåspråkighet eller flerspråkighet. Folk har ibland svårt att förstå varför en del människor överhuvudtaget gitter behärska två eller flera språk. De kan också tro att tvåspråkiga eller flerspråkiga individer automatiskt känner sig splittrade eller att man måste vara speciellt intelligent för att ”klara av” sin tvåspråkighet. En annan myt är att användning av lånord eller kodväxling är tecken på dåligt språk.

Myter som dessa verkar vara djupt rotade i det allmänna medvetandet och bottnar helt enkelt i okunnighet. Genom att felaktiga föreställningar om tvåspråkighet hela tiden upprepas och framställs som sanningar får myterna fäste och det är svårt att bli av med dem.