Språklig mångfald - en resurs

Flerspråkighet är en mycket värdefull resurs både för den enskilda människan och för samhället.   

Språket bär kultur


Ett språk, ett modersmål är viktigt för att man ska kunna utveckla en god självkänsla, för att man ska kunna beskriva sig själv och sin identitet. Genom språket håller vi också vår kultur levande och vi ger genom språket uttryck för våra värderingar. Språket behövs för att kunna kommunicera, för att tänka på, drömma på och för att vi ska utvecklas som människor.

Också ur samhällets synvinkel är flerspråkighet en tillgång. Språkkunskaper kan bidra till förståelse av värdet av kulturell mångfald. Det sägs att när man lär sig ett språk så lär man sig på samma gång ett nytt sätt att se på världen. En man som flyttade till Nederländerna som vuxen sade att han efter ungefär ett år plötsligt förstod holländarna på ett helt annat sätt än när han kom till landet – det var när han lärt sig holländska tillräckligt väl. Språket gav honom insikt i den holländska kulturens små nyanser, i holländarnas tänkesätt och deras humor. Man kan kanske säga att ju fler språk det finns, desto fler tänkesätt och kulturer finns det.

Alla språk är viktiga

Att ha ett välutvecklat modersmål är en förutsättning för att lära sig andra språk. Därför måste vi inse att alla språk är viktiga, inte bara engelskan eller andra språk med hög status. Det finns otaliga exempel på hur människor skämts för sitt modersmål och således slutat använda det. Många sverigefinländare har exempelvis inte lärt sina barn finska eftersom finskan har låg status i Sverige. Många språk dör också ut p.g.a. att deras användningsområde krymper. Om vi hade sett på utrotningshotade språk på samma sätt som vi ser på utrotningshotade djurarter så skulle nog mycket mer gjorts för att bevara den språkliga mångfalden.